Sun Home
Fondatori
  • Academia de Ştiinţe a Moldovei. Secţia Ştiinţe ale Naturale şi Vieţii  Prim-vicepreşedinte al AŞM, coordonator al Secţiei Ştiinţe ale Naturii şi Vieţii  Teodor FURDUI, academician Adresa: Bd. Ştefan cel Mare, 1, MD-2001, Chişinău,  Republica Moldova,  Telefon: (+373-22) 27-27-38, E-mail: consiliu@asm.md ; Web     www.asm.md
  • Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Director  Valentina CIOCHINĂ, droctor conferenţiar Adresa:  str. Academiei, 1, MD 2028, Chişinău, Republica Moldova  Telefon:  (+373 22) 72 51 55; Fax (+373 22) 73 71 42; E-mail vciochina@asm.md;  Web www.ifs.asm.md
  • Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Director  Ion TODERAŞ, academician Adresa: str. Academiei, 1, MD 2028, Chisinău, Republica Moldova  Telefon:  (+373 22) 73 12 55; Fax (+373 22) 73 98 09; E-mail izoolasm@mail.md; Web www.zoology.asm.md
  •  Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Director  Nicolae BARBACAR, doctor habilitat, prof. Adresa:  str. Pădurii, 20, MD 2002, Chişinău, Republica Moldova Telefon:  (+373 22) 77 04 47; Fax (+373 22) 55 6180; E-mail igcanc@mail.md ; Web  www.igfp.asm.md
  • Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Director  Valeriu RUDIC, academician Adresa:  str. Academiei, 1, MD 2028, Chişinău, Republica Moldova Telefon  (+373 22) 73 98 78; Fax (+373 22) 72 57 54; E-mail microbioteh@yahoo.com; Web www.imb.asm.md
  • Institutul de Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Director  Fiodor COZAR, doctor habilitat, prof. Adresa:  str. Academiei, 1, MD 2028, Chişinău, Republica Moldova Telefon:  (+373 22) 73 15 50; Fax (+373 22) 73 98 38; E-mail geographyasm@yahoo.com; Web www.ieg.asm.md
  • Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei Rector  Maria DUCA, membru corespondent Adresa:  str. Academiei, 3/2, MD-2028, Chisinau, Republica Moldova Telefon: (+373 22) 73 80 16; Fax (+37322) 73 74 44; E-mail personal.univer@asm.md;  Web www.edu.asm.md/ro/node/263

Ediţia curentă

journal