Sun Home
Условия для публикации

 

Cerinţe generale

Toate materialele textuale se prezintă în varianta electronică (MS Word), însoţită de o  copie imprimată pe hârtie, semnată de autor(i), şi extrasul din procesul verbal al şedinţei Consiliului ştiinţific.

Cerinţe tehnice

Limba publicaţiilor: română, rusă sau engleză Volumul materialului: până la 8 pagini. Iniţializare pagină format A4, margini: sus - 40 mm, jos - 40 mm, stânga - 38 mm, dreapta - 37 mm. Articolele trebuie să fie aprobate spre publicare de către consiliul ştiinţific al institutului în care activează autorul (autorii) şi de consiliul ştiinţific al institutului de profil – fondator al revistei.

Compartimente obligatorii

Conținut Mărimea și înscrierea Font: Times New Roman Spațiere: 1,0 (la un rînd)

Titlul

TITLUL ARTICOLULUI 14 pt (dimensiunea), B (Aldin), MAJUSCULE (centrat)

Autorul(ii) Numele, Prenumele

Peste un rând, 11 pt, B, P1

Instituţia

Denumirea completă a instituţiei. Nu se admit abrevieri ( IMB, USM, IEG  etc.) Din rând nou, 11 pt, I (Cursiv)

Capitol, compartiment: introducere, materiale şi metode, rezultate şi discuţii, concluzii, bibliografia Denumirea capitolului, compartimentului

Peste un rând, 11 pt, B, P

Text

Textul articolului ştiinţific redactat şi verificat.

Referinţele   bibliografice   în   text   se indică   cu   cifre  în   paranteze pătrate. (Ex.: [1], [2, 7-10]). Din rând nou, prima linie cu 8mm, 11 pt, I (justificat)

Bibliografia

Lista referinţelor bibliografice  („Bibliografia",   „Literatura", „Referinţe" etc.) în original, numerotate în ordinea alfabetică. Din rînd nou, prima linie cu 8 mm, 10 pt

Pезюме (în rusă)

Se indică УДК, titlul articolului (majuscule, B), numele şi prenumele autorilor (cursiv), rezumatul succint al articolului (până 100 de cuvinte), numărul tabelelor, figurilor şi surselor bibliografice. Din rînd nou, prima linie cu 8 mm, 10 pt, I

Summary (în engleză)

Se indică UDC, titlul articolului (majuscule, B),  numele şi prenumele autorilor (cursiv), rezumatul succint al articolului (până 100 de cuvinte), numărul tabelelor, figurilor şi surselor bibliografice. Din rînd nou, prima linie cu 8 mm, 10 pt, I

Informație de contact

Adresa, telefonul, E-mail 

Текущие издание

journal