Sun Home
О журнале

Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii este succesorul Buletinului Academiei de Ştiinţe a RSSM. Seria ştiinţe biologice şi chimice, fondat în anul 1968, care din anul 2001 s-a editat sub denumirea Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole, iar din anul 2005 – sub denominaţia actuală. Pe parcurs au fost publicate 313 numere. Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi  cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia. Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate. Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc. Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări. Se acceptă spre publicare lucrările prezentate în limba română, engleză, rusă. Buletinul prezintă interes pentru instituţiile de cercetări ştiinţifice, universităţi,  biblioteci ca sursă periodică de informaţie ştiinţifică  în domeniile corespunzătoare.    

Текущие издание

journal