Sun Home
Cuvintul cheie : Productivity [ 3 статьи ]

| Номер : 1 (340) | Год : 2020 | Страницы : 134-142 |
Авторы : DJUR (MAXACOVA) SVETLANA, BULIMAGA VALENTINA, ZOSIM LILIANA, RUDI LUDMILA, CHIRIAC TATIANA, CEPOI LILIANA, GULEA AURELIAN, RUDIC VALERIU
Ключевые слова : Spirulina platensis, compuși ai germaniului, Productivitatea, acumulare, Spirulina platensis, Germanium compounds, Accumulation, Productivity, Spirulina platensis, соединения германия, продуктивность, аккумуляция
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (338) | Год : 2019 | Страницы : 95-103 |
Авторы : GONCEARIUC MARIA
Ключевые слова : plante medicinale și aromatice, ulei esenţial, productivitate, secetă, soi rezistent, medicinal and aromatic plants, essential oil, Productivity, Drought, resistant varieties, лекарственные и ароматические растения, эфирное масло, продуктивность, Засуха, устойчивые сорта
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (336) | Год : 2018 | Страницы : 82-90 |
Авторы : DAVID TATIANA
Ключевые слова : viţa de vie, micronutrienţi, bacteriile care promovează creșterea plantelor, pigmenţi fotosintetici, productivitate., Grapevine, microelements, plant growth-promoting bacteria, photosynthetic pigments, Productivity, виноградная лоза, Микроэлементы, бактерии способствующие росту растений, фотосинтетические пигменты, продуктивность
Сферы : Biologie


Текущие издание

journal