Sun Home
Cuvintul cheie : amino acids [ 4 articole ]

| Numărul : 3 (342) | Anul : 2020 | Paginile : 72-78 |
Autori : MEREUŢĂ ION, STRUTINSCHI TUDOR, CARAUŞ VLADIMIR, GARAEVA SVETLANA, POSTOLATI GALINA, POLEACOVA LILIA, CIOCHINĂ MARIANA
Cuvinte cheie : suplimente biologic active, metabolism, aminoacizi, glutation, potențial antioxidant, pandemie, coronavirus, COVID-19, biologically active supplements, metabolism, amino acids, glutathione, antioxidant potential, pandemic, Coronavirus, COVID-19, биологически активные добавки, метаболизм, аминокислоты, глутатион, антиоксидантный потенциал, пандемия, коронавирус, COVID-19
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (340) | Anul : 2020 | Paginile : 32-39 |
Autori : MEREUŢĂ ION, STRUTINSCHI TUDOR, POLEACOVA LILIA
Cuvinte cheie : imunitate, aminoacizi, Imunoglobuline, perioadă de diminuare, immunity, amino acids, immunoglobulins, decrease period, иммунитет, аминокислоты, иммуноглобулины, период диминуации
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (336) | Anul : 2018 | Paginile : 35-45 |
Autori : VRABIE VALERIA, CIOCHINĂ VALENTINA, DERJANSCHI VALERIU, ROTARU STELA
Cuvinte cheie : aminoacizi, antioxidanţi, activitate antiradicalică, miere., amino acids, antioxidants, antiradical activity, Honey., аминокислоты, Антиоксиданты, антирадикальная активность, мёд.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (325) | Anul : 2015 | Paginile : 69-76 |
Autori : VELIKSAR SOFIA, TOMA SIMION, TUDORACHE GHEORGHE, DAVID TATIANA
Cuvinte cheie : amino acids, carbohydrates, plant nutrition, Sugar, trace elements, grape resistance
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal