Sun Home
Cuvintul cheie : психосанокреатология [ 6 articles ]

| Number : 1 (340) | Year : 2020 | Pages : 23-32 |
Authors : FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, GLIJIN ALIONA, FURDUI VLADA, VRABIE VALERIA, PRISEAJNIUC (VUDU) VICTORIA
Keywords : psihic, sănătate psihică, psihosanocreatologie, tulburări psihice, emoţii, intelect, modul stresogen de viață, mental, mental health, psychosanocreatology, Mental Disorders, emotions, intellect, stressogenic mode of life, психика, психическое здоровье, психосанокреатология, психогенные расстройства, эмоции, интеллект, стрессогенный образ жизни
Domains : Biologie

| Number : 2 (338) | Year : 2019 | Pages : 7-21 |
Authors : FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, GLIJIN ALIONA, FURDUI VLADA, VRABIE VALERIA
Keywords : sănătate psihică, sanocreatologie, psihosanocreatologie, psihosanofenomenologie, nivel individual de sănătate psihică, factor sanogen, factor dissanogen, mental health, sanocreatology, psychosanocreatology, psycho-sanophenomenology, individual level of mental health, sanogenic factor, dissanogenic factor, психическое здоровье, санокреатология, психосанокреатология, психосанофеноменология, индивидуальный уровень психического здоровья, саногенный фактор, диссаногенный фактор
Domains : Psihologie

| Number : 2 (335) | Year : 2018 | Pages : 7-16 |
Authors : FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, FURDUI VLADA, GLIJIN ALIONA, VRABIE VALERIA
Keywords : психосанокреатология, психика, психическое здоровье, психогенный фактор, саногенные эмоции, диссаногенные эмоции, психогенный стресс.
Domains : Biologie

| Number : 1 (334) | Year : 2018 | Pages : 7-24 |
Authors : FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, GLIJIN ALIONA, FURDUI VLADA, VRABIE VALERIA, GHEORGHIU ZINAIDA, FEDAŞ VASILE, CUŢULAB ALA
Keywords : сознание, креативность, психосанокреатология, высший уровень продуктивности человека.
Domains : Biologie

| Number : 3 (333) | Year : 2017 | Pages : 7-14 |
Authors : FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, FURDUI VLADA, GLIJIN ALIONA, VRABIE VALERIA, BEREZOVSCAIA ELENA
Keywords : психосанокреатология, психическое здоровье, саногенное поведение, саногенные эмоции, саногенная коммуникация, саноиндикаторы.
Domains : Altele

| Number : 3 (333) | Year : 2017 | Pages : 14-26 |
Authors : FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, GLIJIN ALIONA, FURDUI VLADA, VRABIE VALERIA, GHEORGHIU ZINAIDA
Keywords : психосанокреатология, психическое здоровье, саногенные эмоции, диссаногенные эмоции, саноиндикаторы, диссаноиндикаторы.
Domains : Biologie


Сurrent edition

journal