Sun Home
Cuvintul cheie : persistent organic pollutants [ 4 статьи ]

| Номер : 3 (342) | Год : 2020 | Страницы : 136-142 |
Авторы : IVANOVA ANASTASIA
Ключевые слова : poluanți organici persistenți, fluviul Nistru, Abramis brama Linnaeus, 1758, persistent organic pollutants, Dniester River, Abramis brama Linnaeus, 1758, стойкие органические загрязнители, река Днестр, Abramis brama Linnaeus, 1758
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (341) | Год : 2020 | Страницы : 146-150 |
Авторы : CORCIMARU SERGHEI, PRISACARI SVETLANA, TODIRAŞ VASILE, GUŢUL TATIANA
Ключевые слова : nanobioremediere, poluanți organici persistenți (POP), trifluralină, poluarea solului, Măzăriche, rizobii, nanobioremediation, persistent organic pollutants, soil pollution, Vetch, rhizobia, нанобиоремедиация, стойкие органические соединения, загрязнение почвы, вика, ризобии
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (340) | Год : 2020 | Страницы : 151-161 |
Авторы : CORCIMARU SERGHEI, BATÎR LUDMILA, SLĂNINĂ VALERINA, TĂNASE ANA, MERENIUC LILIA, GUŢUL TATIANA
Ключевые слова : nanobioremediere, poluanți organici persistenți (POPs), poluarea solului, nanofier zerovalent, nanomagnetită, nanobioremediation, persistent organic pollutants, soil pollution, nanomagnetite, nanoscale zerovalent iron., нанобиоремедиация, стойкие органические соединения, загрязнение почвы, ноль-валентное наножелезо, наномагнетит
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (338) | Год : 2019 | Страницы : 139-143 |
Авторы : CORCIMARU SERGHEI, PRISACARI SVETLANA, TODIRAŞ VASILE, GUŢUL TATIANA
Ключевые слова : nanobioremediere, poluanți organici persistenți (POP), trifluralină, poluarea solului, Măzăriche, nanobioremediation, persistent organic pollutants, trifluralin, soil pollution, Vetch, нанобиоремедиация, стойкие органические соединения, трифлуралин, загрязнение почвы, вика
Сферы : Biologie


Текущие издание

journal