Sun Home
Cuvintul cheie : Măzăriche [ 3 articole ]

| Numărul : 2 (344) | Anul : 2021 | Paginile : 120-125 |
Autori : CORCIMARU SERGHEI, PRISACARI SVETLANA, TODIRAŞ VASILE
Cuvinte cheie : fitobioremediere, poluarea solului, polietilenă, nodozități, Măzăriche, soia, phytobioremediation, soil pollution, polyethylene, nodules, peas, soybeans, фитобиремедиация, загрязнение почвы, полиэтилен, клубеньки, вика, соя
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (341) | Anul : 2020 | Paginile : 146-150 |
Autori : CORCIMARU SERGHEI, PRISACARI SVETLANA, TODIRAŞ VASILE, GUŢUL TATIANA
Cuvinte cheie : nanobioremediere, poluanți organici persistenți (POP), trifluralină, poluarea solului, Măzăriche, rizobii, nanobioremediation, persistent organic pollutants, soil pollution, Vetch, rhizobia, нанобиоремедиация, стойкие органические соединения, загрязнение почвы, вика, ризобии
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (338) | Anul : 2019 | Paginile : 139-143 |
Autori : CORCIMARU SERGHEI, PRISACARI SVETLANA, TODIRAŞ VASILE, GUŢUL TATIANA
Cuvinte cheie : nanobioremediere, poluanți organici persistenți (POP), trifluralină, poluarea solului, Măzăriche, nanobioremediation, persistent organic pollutants, trifluralin, soil pollution, Vetch, нанобиоремедиация, стойкие органические соединения, трифлуралин, загрязнение почвы, вика
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal