Sun Home
Cuvintul cheie : stres-memorie [ 3 статьи ]

| Номер : 1 (337) | Год : 2019 | Страницы : 42-53 |
Авторы : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, BRÂNZĂ LILIA, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE, IONAŞCU ANGELA
Ключевые слова : cros-toleranţă, stres-memorie, reacții specifice și nespecifice, capacitatea de homeostatare a apei, protecție antioxidantă, cross-tolerance, non-specific reactions, water homeostasis, antioxidant protection systems, кросс-толерантность, неспецифические реакции, водный гомеостаз, системы антиоксидантной защиты.
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (336) | Год : 2018 | Страницы : 65-76 |
Авторы : BRÂNZĂ LILIA
Ключевые слова : Phaseolus, status-ul apei, secetă, stres-memorie, rezistenţă, Phaseolus, water status, Drought, stress-memory, resistance, Phaseolus, водный статус, Засуха, стресс-память, устойчивость
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (331) | Год : 2017 | Страницы : 48-58 |
Авторы : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, BRÂNZĂ LILIA, LEAHU IGOR, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE
Ключевые слова : plante de soia, porumb, statusul apei, secetă, stres-memorie
Сферы : Biologie


Текущие издание

journal