Sun Home
Cuvintul cheie : fluviul Nistru [ 3 articles ]

| Number : 3 (342) | Year : 2020 | Pages : 111-120 |
Authors : JURMINSCAIA OLGA, ŞUBERNEŢKII IGOR, NEGRU MARIA, BAGRIN NINA
Keywords : fluviul Nistru, bacterioplancton, indicatori de calitate, bacterioplankton, Dniester River, ecological status, quality indicators, бактериопланктон, река Днестр, экологическое состояние, показатели качества
Domains : Biologie

| Number : 3 (342) | Year : 2020 | Pages : 136-142 |
Authors : IVANOVA ANASTASIA
Keywords : poluanți organici persistenți, fluviul Nistru, Abramis brama Linnaeus, 1758, persistent organic pollutants, Dniester River, Abramis brama Linnaeus, 1758, стойкие органические загрязнители, река Днестр, Abramis brama Linnaeus, 1758
Domains : Biologie

| Number : 3 (336) | Year : 2018 | Pages : 12-22 |
Authors : UNGUREANU LAURENŢIA, ZUBCOV ELENA, TUMANOVA DARIA, BORODIN NATALIA, BAGRIN NINA, UNGUREANU GRIGORE
Keywords : fluviul Nistru, lacul de acumulare Dubăsari, factori biotici şi abiotici, productivitatea fitoplanctonului, elemente nutritive, azot, Fosfor, particule în suspensie, materie organică, Dniester River, Dubasary Reservoir, biotic and abiotic factors, phytoplankton production, biogenic nutrients, Nitrogen, phosphorus, suspended particles, organic matter., Днестр, Дубоссарское водохранилище, биотичесие и абиотические факторы, продуктивность фитопланктона, элементы питания, фзот, фосфор, твердые частицы, органическое вещество.
Domains : Biologie


Сurrent edition

journal