Sun Home
Cuvintul cheie : biodiversitate [ 4 статьи ]

| Номер : 2 (341) | Год : 2020 | Страницы : 92-101 |
Авторы : BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, UNGUREANU LAURENŢIA, ZUBCOV ELENA, USATÎI MARIN, CREPIS OLEG, ŞAPTEFRAŢI NICOLAE
Ключевые слова : ihtiofauna, bioinvazie, specii ameliorative, pescuit, biodiversitate, valorificarea resurselor piscicole, ichthyofauna, bioinvasion, ameliorative species, fishing, biodiversity, valorization, ихтиофауна, биоинвазия, мелиоративные виды, рыболовство, биоразнообразие, эксплуатация рыбных ресурсов
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (337) | Год : 2019 | Страницы : 171-180 |
Авторы : BULIMAGA CONSTANTIN, CERTAN CORINA, BURGHELEA AURELIU, GRABCO NADEJDA
Ключевые слова : biodiversitate, halde de steril, procesul de solificare, evoluare a regosolurilor, cantitatea de humus, restabilirea ecosistemului petrofit, biodiversity, tailings dumps, soil formation process, evolution of regosols, amount of humus, ecosystem restoration, биоразнообразие, отвалы вскрышных пород, почвообразовательный процесс, эволюция регопочв, содержание гумуса, восстановление экосистемы
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (332) | Год : 2017 | Страницы : 97-105 |
Авторы : BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, USATÎI MARIN, CREPIS OLEG, FULGA NINA, ŞAPTEFRAŢI NICOLAE, CHELMENCIUC ROSTISLAV
Ключевые слова : biodiversitate, habitat natural, ihtiofauna, specii de interes comunitar, producţie piscicolă, factori antropici, protecţia mediului, reconstrucţie ecologică
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (331) | Год : 2017 | Страницы : 83-89 |
Авторы : BULAT DUMITRU
Ключевые слова : Bioindicaţie, biodiversitate, abundenţă, ecosistem, populaţie, factori antropici, potenţial adaptiv
Сферы : Biologie


Текущие издание

journal