Sun Home
Cuvintul cheie : biodiversitate [ 4 articles ]

| Number : 2 (341) | Year : 2020 | Pages : 92-101 |
Authors : BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, UNGUREANU LAURENŢIA, ZUBCOV ELENA, USATÎI MARIN, CREPIS OLEG, ŞAPTEFRAŢI NICOLAE
Keywords : ihtiofauna, bioinvazie, specii ameliorative, pescuit, biodiversitate, valorificarea resurselor piscicole, ichthyofauna, bioinvasion, ameliorative species, fishing, biodiversity, valorization, ихтиофауна, биоинвазия, мелиоративные виды, рыболовство, биоразнообразие, эксплуатация рыбных ресурсов
Domains : Biologie

| Number : 1 (337) | Year : 2019 | Pages : 171-180 |
Authors : BULIMAGA CONSTANTIN, CERTAN CORINA, BURGHELEA AURELIU, GRABCO NADEJDA
Keywords : biodiversitate, halde de steril, procesul de solificare, evoluare a regosolurilor, cantitatea de humus, restabilirea ecosistemului petrofit, biodiversity, tailings dumps, soil formation process, evolution of regosols, amount of humus, ecosystem restoration, биоразнообразие, отвалы вскрышных пород, почвообразовательный процесс, эволюция регопочв, содержание гумуса, восстановление экосистемы
Domains : Biologie

| Number : 2 (332) | Year : 2017 | Pages : 97-105 |
Authors : BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, USATÎI MARIN, CREPIS OLEG, FULGA NINA, ŞAPTEFRAŢI NICOLAE, CHELMENCIUC ROSTISLAV
Keywords : biodiversitate, habitat natural, ihtiofauna, specii de interes comunitar, producţie piscicolă, factori antropici, protecţia mediului, reconstrucţie ecologică
Domains : Biologie

| Number : 1 (331) | Year : 2017 | Pages : 83-89 |
Authors : BULAT DUMITRU
Keywords : Bioindicaţie, biodiversitate, abundenţă, ecosistem, populaţie, factori antropici, potenţial adaptiv
Domains : Biologie


Сurrent edition

journal