Sun Home
Cuvintul cheie : viabilitate [ 8 articole ]

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 99-105 |
Autori : CHISELIŢĂ OLEG, BURŢEVA SVETLANA, BÎRSA MAXIM, RUDIC VALERIU
Cuvinte cheie : Streptomicete, liofilizare, lioprotector, viabilitate, Arthrospira platensis CNMN-CB-02 (spirulina), polizaharide sulfatate cu zinc, Streptomycetes, lyophilization, lyoprotector, viability, Arthrospira platensis CNMN-CB-02 (spirulina), zinc sulfated polysaccharides., стрептомицеты, лиофилизация, лиопротектор, жизнеспособность, Arthrospira platensis CNMN-CB-02 (спирулина), сульфатированные полисахариды с цинком
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 105-111 |
Autori : CHISELIŢĂ OLEG, BURŢEVA SVETLANA, BÎRSA MAXIM, MAŞCENCO NATALIA
Cuvinte cheie : Streptomicete, liofilizare, lioprotector, viabilitate, glicozide flavonoide vegetare, Streptomycetes, lyophilization, lyoprotector, viability, vegetable flavonoid glycosides, стрептомицеты, лиофилизация, лиопротектор, жизнеспособность, растительные флавоноидные гликозиды
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (340) | Anul : 2020 | Paginile : 161-168 |
Autori : BEŞLIU ALINA
Cuvinte cheie : nanocompozite, nanoparticule metalice, Rhodotorula, viabilitate, producţie de biomasă, procedeu, nanocomposites, metal nanoparticles, Rhodotorula, viability, biomass production, process, нанокомпозиты, наночастицы металлов, Rhodotorula, Выживаемость, продукция, способ получения
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (332) | Anul : 2017 | Paginile : 106-115 |
Autori : CHISELIŢĂ OLEG, BATÎR LUDMILA, SLĂNINĂ VALERINA
Cuvinte cheie : Bacterii, activitate antimicrobiană, viabilitate, trifluralină, distructori
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (331) | Anul : 2017 | Paginile : 132-140 |
Autori : BÎRSA MAXIM
Cuvinte cheie : Streptomicete, cianobacterii, viabilitate, liofilizare, lioprotector, caractere morfo-culturale
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (324) | Anul : 2014 | Paginile : 143-150 |
Autori : BEJENARU (FULGA) LUDMILA
Cuvinte cheie : Saccharomyces cerevisiae, multiplicare, viabilitate, caractere morfoculturale, unde milimetrice
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (322) | Anul : 2014 | Paginile : 112-119 |
Autori : CHISELIŢA NATALIA, USATÎI AGAFIA, BORISOVA TAMARA, ROTARU ANATOL
Cuvinte cheie : Saccharomyces cerevisiae, unde milimetrice, viabilitate, caractere morfoculturale
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (318) | Anul : 2012 | Paginile : 165-172 |
Autori : TOLOCICHINA SVETLANA, BURŢEVA SVETLANA, SLĂNINĂ VALERINA, POSTOLACHI OLGA, SÎRBU TAMARA, LUPAŞCU LUCIAN, STEPANOV VITALIE
Cuvinte cheie : liofi lizare, medii nutritive, medii de protecţie, viabilitate
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal