Sun Home
Cuvintul cheie : şocul termic [ 4 статьи ]

| Номер : 2 (341) | Год : 2020 | Страницы : 67-72 |
Авторы : PLATOVSCHII NICOLAI, ZDIORUC NINA, RALEA TUDOR
Ключевые слова : grâu comun de toamnă Triticum aestivum L., fotosistemul 2, şocul termic, frunza stindard, Triticum aestivum L., photosystem 2, heat shock, flag leaves, Triticum aestivum L., Фотосистема 2, тепловой шок, флаговые листья
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (338) | Год : 2019 | Страницы : 85-95 |
Авторы : CAUŞ MARIA, DASCALIUC ALEXANDRU
Ключевые слова : Cucumis sativus L., plantule, rădăcini, şocul termic, di-aldehida malonică, polifenoli, flavonoide, activitatea catalazei, biostimulatorul Reglalg, Cucumis sativus L., roots, heat shock, malondialdehyde, polyphenols, flavonoids, catalase activity, biostimulator Reglalg, Cucumis sativus L., корни, тепловой шок, Малоновый диальдегид, полифенолы, флавоноиды, активность каталазы, биостимулятор Reglalg
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (332) | Год : 2017 | Страницы : 49-57 |
Авторы : CAUŞ MARIA, CĂLUGĂRU-SPĂTARU TATIANA, DASCALIUC ALEXANDRU
Ключевые слова : Cucumis sativus L., şocul termic, rădăcini primare, rădăcini secundare, biomasă, parametrii de creştere
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (318) | Год : 2012 | Страницы : 89-96 |
Авторы : DASCALIUC ALEXANDRU, SUMENCOVA VICTORIA, RALEA TUDOR
Ключевые слова : grâu hexaploid, soiuri, creşterea relativă, şocul termic, energia de activare
Сферы : Biologie


Текущие издание

journal