Sun Home
Cuvintul cheie : şocul termic [ 4 articles ]

| Number : 2 (341) | Year : 2020 | Pages : 67-72 |
Authors : PLATOVSCHII NICOLAI, ZDIORUC NINA, RALEA TUDOR
Keywords : grâu comun de toamnă Triticum aestivum L., fotosistemul 2, şocul termic, frunza stindard, Triticum aestivum L., photosystem 2, heat shock, flag leaves, Triticum aestivum L., Фотосистема 2, тепловой шок, флаговые листья
Domains : Biologie

| Number : 2 (338) | Year : 2019 | Pages : 85-95 |
Authors : CAUŞ MARIA, DASCALIUC ALEXANDRU
Keywords : Cucumis sativus L., plantule, rădăcini, şocul termic, di-aldehida malonică, polifenoli, flavonoide, activitatea catalazei, biostimulatorul Reglalg, Cucumis sativus L., roots, heat shock, malondialdehyde, polyphenols, flavonoids, catalase activity, biostimulator Reglalg, Cucumis sativus L., корни, тепловой шок, Малоновый диальдегид, полифенолы, флавоноиды, активность каталазы, биостимулятор Reglalg
Domains : Biologie

| Number : 2 (332) | Year : 2017 | Pages : 49-57 |
Authors : CAUŞ MARIA, CĂLUGĂRU-SPĂTARU TATIANA, DASCALIUC ALEXANDRU
Keywords : Cucumis sativus L., şocul termic, rădăcini primare, rădăcini secundare, biomasă, parametrii de creştere
Domains : Biologie

| Number : 3 (318) | Year : 2012 | Pages : 89-96 |
Authors : DASCALIUC ALEXANDRU, SUMENCOVA VICTORIA, RALEA TUDOR
Keywords : grâu hexaploid, soiuri, creşterea relativă, şocul termic, energia de activare
Domains : Biologie


Сurrent edition

journal