Sun Home
Cuvintul cheie : soiuri [ 3 articole ]

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 60-69 |
Autori : JELEV (HADÎRCA) NATALIA
Cuvinte cheie : Triticcum aestivum L., soiuri, substanțe de rezervă, rezistență la temperaturi înalte, metodă accelerată, Triticum aestivum L., varieties, reserve substances, high-temperature resistance, accelerated method, Triticcum aestivum L., Сорта, запасные вещества, морозостойкость, ускоренный метод
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (341) | Anul : 2020 | Paginile : 67-72 |
Autori : DASCALIUC ALEXANDRU, JELEV (HADÎRCA) NATALIA, RALEA TUDOR, PARII IAROSLAV, PARII IULIA
Cuvinte cheie : Triticcum aestivum L., soiuri, substanțe de rezervă, rezistență la îngheț, metodă accelerată, Triticcum aestivum L., cultivars, reserve substances, frost resistance, accelerated method, Triticcum aestivum L., Сорта, запасные вещества, морозостойкость, ускоренный метод
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (318) | Anul : 2012 | Paginile : 89-96 |
Autori : DASCALIUC ALEXANDRU, SUMENCOVA VICTORIA, RALEA TUDOR
Cuvinte cheie : grâu hexaploid, soiuri, creşterea relativă, şocul termic, energia de activare
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal