Sun Home
Cuvintul cheie : status-ul apei [ 7 статьи ]

| Номер : 3 (336) | Год : 2018 | Страницы : 65-76 |
Авторы : BRÂNZĂ LILIA
Ключевые слова : Phaseolus, status-ul apei, secetă, stres-memorie, rezistenţă, Phaseolus, water status, Drought, stress-memory, resistance, Phaseolus, водный статус, Засуха, стресс-память, устойчивость
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (329) | Год : 2016 | Страницы : 28-40 |
Авторы : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, BRÂNZĂ LILIA, MELENCIUC MIHAIL, ALUCHI NICOLAE, BUCEACEAIA SVETLANA
Ключевые слова : plante, senescență, status-ul apei, specii reactive de oxigen, enzime antioxidante, pigmenți, Fotosinteză
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (327) | Год : 2015 | Страницы : 67-74 |
Авторы : BRÂNZĂ LILIA
Ключевые слова : status-ul apei, adaptare, enzimele de protecţie antioxidantă, secetă
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (327) | Год : 2015 | Страницы : 75-83 |
Авторы : MELENCIUC MIHAIL
Ключевые слова : status-ul apei, conductibilitatea stomatelor, caractere morfologice, secetă, rezistenţă.
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (325) | Год : 2015 | Страницы : 76-85 |
Авторы : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, MELENCIUC MIHAIL, ALUCHI NICOLAE, BRÂNZĂ LILIA, LEAHU IGOR, BUCEACEAIA SVETLANA
Ключевые слова : plante, senescență, status-ul apei, specii reactive de oxigen, enzime antioxidante, pigmenți, fotosinteză.
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (323) | Год : 2014 | Страницы : 90-99 |
Авторы : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, MELENCIUC MIHAIL, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE
Ключевые слова : plante, secetă, status-ul apei, deficit de saturație, transpiraţie, fitohormoni
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (318) | Год : 2012 | Страницы : 66-77 |
Авторы : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, MELENCIUC MIHAIL, BUCEACEAIA SVETLANA, BRÂNZĂ LILIA, ALUCHI NICOLAE
Ключевые слова : status-ul apei, stres oxidativ, enzyme antioxidative, organe, plante
Сферы : Biologie


Текущие издание

journal