Sun Home
Cuvintul cheie : status-ul apei [ 7 articles ]

| Number : 3 (336) | Year : 2018 | Pages : 65-76 |
Authors : BRÂNZĂ LILIA
Keywords : Phaseolus, status-ul apei, secetă, stres-memorie, rezistenţă, Phaseolus, water status, Drought, stress-memory, resistance, Phaseolus, водный статус, Засуха, стресс-память, устойчивость
Domains : Biologie

| Number : 2 (329) | Year : 2016 | Pages : 28-40 |
Authors : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, BRÂNZĂ LILIA, MELENCIUC MIHAIL, ALUCHI NICOLAE, BUCEACEAIA SVETLANA
Keywords : plante, senescență, status-ul apei, specii reactive de oxigen, enzime antioxidante, pigmenți, Fotosinteză
Domains : Biologie

| Number : 3 (327) | Year : 2015 | Pages : 67-74 |
Authors : BRÂNZĂ LILIA
Keywords : status-ul apei, adaptare, enzimele de protecţie antioxidantă, secetă
Domains : Biologie

| Number : 3 (327) | Year : 2015 | Pages : 75-83 |
Authors : MELENCIUC MIHAIL
Keywords : status-ul apei, conductibilitatea stomatelor, caractere morfologice, secetă, rezistenţă.
Domains : Biologie

| Number : 1 (325) | Year : 2015 | Pages : 76-85 |
Authors : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, MELENCIUC MIHAIL, ALUCHI NICOLAE, BRÂNZĂ LILIA, LEAHU IGOR, BUCEACEAIA SVETLANA
Keywords : plante, senescență, status-ul apei, specii reactive de oxigen, enzime antioxidante, pigmenți, fotosinteză.
Domains : Biologie

| Number : 2 (323) | Year : 2014 | Pages : 90-99 |
Authors : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, MELENCIUC MIHAIL, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE
Keywords : plante, secetă, status-ul apei, deficit de saturație, transpiraţie, fitohormoni
Domains : Biologie

| Number : 3 (318) | Year : 2012 | Pages : 66-77 |
Authors : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, MELENCIUC MIHAIL, BUCEACEAIA SVETLANA, BRÂNZĂ LILIA, ALUCHI NICOLAE
Keywords : status-ul apei, stres oxidativ, enzyme antioxidative, organe, plante
Domains : Biologie


Сurrent edition

journal