Sun Home
Cuvintul cheie : Микроэлементы [ 3 articole ]

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 54-62 |
Autori : DAVID TATIANA, VELIKSAR SOFIA, LEMANOVA NATALIA, GLADEI MIHAI
Cuvinte cheie : viţa de vie, micronutrienţi, bacteriile care promovează creșterea plantelor, monocultura, humus, biomasa butaşilor, Vine, trace elements, plant growth promoting bacteria, monoculture, seedling biomass, Виноград, Микроэлементы, ростостимулирующие бактерии, монокультура, биомасса саженцев
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (336) | Anul : 2018 | Paginile : 82-90 |
Autori : DAVID TATIANA
Cuvinte cheie : viţa de vie, micronutrienţi, bacteriile care promovează creșterea plantelor, pigmenţi fotosintetici, productivitate., Grapevine, microelements, plant growth-promoting bacteria, photosynthetic pigments, Productivity, виноградная лоза, Микроэлементы, бактерии способствующие росту растений, фотосинтетические пигменты, продуктивность
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (318) | Anul : 2012 | Paginile : 53-59 |
Autori : GARAEVA OLGA
Cuvinte cheie : Микроэлементы, обмен веществ, физическая нагрузка, кровь моча, спортсмены
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal