Sun Home
Cuvintul cheie : Republica Moldova [ 5 articole ]

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 7-18 |
Autori : MOLOTIEVSKIYMUNTEANU NATALIA, TODERAŞ ION, IURCU-STRĂISTARU ELENA, MOLDOVAN ANNA
Cuvinte cheie : inventory, Insects, Pests, species, Tomatoes, Republic of Moldova, инвентаризация, насекомые, вредители, виды, томаты, Республика Молдова, inventariere, insecte, dăunători, specii, tomate, Republica Moldova
Domenii : Biologie , Ştiinţe agricole

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 121-124 |
Autori : ŢUGULEA (HACINA) CRISTINA
Cuvinte cheie : Euxoa, Noctuidae, Republica Moldova, Euxoa, Noctuidae, Republic of Moldova, Euxoa, Noctuidae, Республикa Молдова
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 131-142 |
Autori : MOLDOVAN ANNA
Cuvinte cheie : control biologic, coleoptere curculionide, Bacterii, Fungi, Republica Moldova, Biological control, weevils, Bacteria, fungi, Republic of Moldova, биологический контроль, жуки-долгоносики, бактерии, грибы, Республика Молдова
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (332) | Anul : 2017 | Paginile : 153-159 |
Autori : BOBOC NICOLAE
Cuvinte cheie : eroziunea solului, colmatarea lacurilor, Republica Moldova
Domenii : Geografie

| Numărul : 1 (331) | Anul : 2017 | Paginile : 100-104 |
Autori : MOROZOV ALEXANDR
Cuvinte cheie : Ixodidae, căpuşe ixodide, Republica Moldova, rezervaţia “CODRII”, efectiv, distribuţie, activitate sezonieră
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal