Sun Home
Cuvintul cheie : Republica Moldova [ 11 articole ]

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 94-98 |
Autori : BACAL SVETLANA
Cuvinte cheie : Prostomidae, Prostomis, Prostomis mandibularis (Fabricius, 1801), prima înregistrare, Republica Moldova, Prostomidae, Prostomis, Prostomis mandibularis (Fabricius, 1801), first record, Republic of Moldova, Prostomidae, Prostomis, Prostomis mandibularis (Fabricius, 1801), первая регистрация, Республика Молдова
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 149-157 |
Autori : BOBOC NICOLAE
Cuvinte cheie : eroziune liniară, ravene, Basarabia, Republica Moldova, linear erosion, Gullies, Bessarabia, Republic of Moldova, ливневая эрозия, овраги, Бессарабия, Республика Молдова.-
Domenii : Geografie

| Numărul : 3 (342) | Anul : 2020 | Paginile : 120-127 |
Autori : MUNJIU OXANA, BAGRIN NINA, BORODIN NATALIA
Cuvinte cheie : specie nouă, larve de rusalii, date hidrochimice, Republica Moldova, new species, larvae of mayflies, hydrochemical data, Republic of Moldova, новый вид, личинки подёнок, гидрохимические данные, Республика Молдова
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (341) | Anul : 2020 | Paginile : 123-127 |
Autori : MIHAILOV IRINA
Cuvinte cheie : Philonthus: diversiceps, Coleoptera, Staphylinidae, Republica Moldova, Philonthus diversiceps, Coleoptera, Staphylinidae, Republic of Moldova, Philonthus diversiceps, Coleoptera, Staphylinidae, Республика Молдова
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (341) | Anul : 2020 | Paginile : 127-136 |
Autori : CEBOTARI CRISTINA, BUŞMACHIU GALINA
Cuvinte cheie : colecţie, diptere, lista speciilor, specii noi, Republica Moldova, Keywords: collection, Diptera, list of species, new species, коллекция, Diptera, список видов, новые виды
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (339) | Anul : 2019 | Paginile : 102-106 |
Autori : ŢUGULEA (HACINA) CRISTINA
Cuvinte cheie : Noctuidae, Republica Moldova, diversitate, Noctuidae, Republic of Moldova, diversity, Noctuidae, Республика Молдова, разнообразиe
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 7-18 |
Autori : MOLOTIEVSKIY MUNTEANU NATALIA, TODERAŞ ION, IURCU-STRĂISTARU ELENA, MOLDOVAN ANNA
Cuvinte cheie : inventory, Insects, Pests, species, Tomatoes, Republic of Moldova, инвентаризация, насекомые, вредители, виды, томаты, Республика Молдова, inventariere, insecte, dăunători, specii, tomate, Republica Moldova
Domenii : Biologie , Ştiinţe agricole

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 121-124 |
Autori : ŢUGULEA (HACINA) CRISTINA
Cuvinte cheie : Euxoa, Noctuidae, Republica Moldova, Euxoa, Noctuidae, Republic of Moldova, Euxoa, Noctuidae, Республикa Молдова
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 131-142 |
Autori : MOLDOVAN ANNA
Cuvinte cheie : control biologic, coleoptere curculionide, Bacterii, Fungi, Republica Moldova, Biological control, weevils, Bacteria, fungi, Republic of Moldova, биологический контроль, жуки-долгоносики, бактерии, грибы, Республика Молдова
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (332) | Anul : 2017 | Paginile : 153-159 |
Autori : BOBOC NICOLAE
Cuvinte cheie : eroziunea solului, colmatarea lacurilor, Republica Moldova
Domenii : GeografiePagina 1 din 2

Ediţia curentă

journal