Sun Home
Cuvintul cheie : forest ecosystems [ 3 articole ]

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 157-165 |
Autori : NEDEALCOV MARIA, DONICA ALA, GRIGORAŞ NICOLAE
Cuvinte cheie : schimbarea climei, ecosisteme silvice, vulnerabilitate, indici ecoclimatici, climate change, forest ecosystems, vulnerability, eco-climatic indices, изменение климата, лесные экосистемы, уязвимость, экоклиматические показ
Domenii : Geografie

| Numărul : 2 (338) | Anul : 2019 | Paginile : 158-164 |
Autori : BRAȘOVEANU (DEOMIDOVA) CRISTINA, BRAŞOVEANU VALERIU
Cuvinte cheie : ecosisteme forestiere, specii de stejar, indicatori biochimici, metale grele, clorofilă, forest ecosystems, oak species, biochemical indicators, heavy metals, Chlorophyll, лесные экосистемы, виды дуба, биохимические показатели, Тяжелые металлы, Хлорофилл
Domenii : Chimie, Geografie

| Numărul : 2 (326) | Anul : 2015 | Paginile : 87-91 |
Autori : GANEA ANATOLIE
Cuvinte cheie : cornelian cherry, ex situ conservation, forest ecosystems, hazelnut, in situ conservation, nventorying.
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal