Sun Home
Cuvintul cheie : abundenţă [ 7 статьи ]

| Номер : 1 (340) | Год : 2020 | Страницы : 105-112 |
Авторы : SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE
Ключевые слова : rozătoare mici, comunităţi, abundenţă, densitate, frecvență, Small rodents, comunities, abundance, Density, frequency, мышевидные грызуны, сообщества, обилие, плотность, частота встречаемости
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (338) | Год : 2019 | Страницы : 131-138 |
Авторы : SÎTNIC VEACESLAV
Ключевые слова : diversitate, rezervaţie peisagistică, specii rare, adaptare, abundenţă, ecoton, diversity, landscape reserve, rare species, adaptation, abundance, ecotone, Разнообразие, ландшафтный заповедник, редкие виды, адаптация, изобилие, экотон
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (336) | Год : 2018 | Страницы : 130-137 |
Авторы : CALDARI VLADISLAV
Ключевые слова : Rhinolophus hipposideros, adăposturi subterane, distribuţie, efectiv, abundenţă, Rhinolophus hipposideros, underground shelters, distribution, number, abundance, Rhinolophus hipposideros, подземные убежиша, распространение, численность, обилие.
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (334) | Год : 2018 | Страницы : 126-133 |
Авторы : BURLACU VICTORIA, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, CATERINCIUC NATALIA
Ключевые слова : mamifere mici, ecosisteme agrare, ecoton, coeficient de capturare, abundenţă, dominanţă, diversitate
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (331) | Год : 2017 | Страницы : 83-89 |
Авторы : BULAT DUMITRU
Ключевые слова : Bioindicaţie, biodiversitate, abundenţă, ecosistem, populaţie, factori antropici, potenţial adaptiv
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (327) | Год : 2015 | Страницы : 90-98 |
Авторы : SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE, POSTOLACHI VLADISLAV, CHIHAI NINA
Ключевые слова : rozătoare mici, communități, abundenţă, densitate, similaritate
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (323) | Год : 2014 | Страницы : 99-105 |
Авторы : LARION ALINA, NISTREANU VICTORIA, SÎTNIC VEACESLAV, SAVIN ANATOLIE
Ключевые слова : Mus spicilegus, abundenţă, dominanţă, semnificaţie ecologică, condiţii climatice, mortalitate.
Сферы : Biologie


Текущие издание

journal