Sun Home
Cuvintul cheie : abundenţă [ 7 articles ]

| Number : 1 (340) | Year : 2020 | Pages : 105-112 |
Authors : SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE
Keywords : rozătoare mici, comunităţi, abundenţă, densitate, frecvență, Small rodents, comunities, abundance, Density, frequency, мышевидные грызуны, сообщества, обилие, плотность, частота встречаемости
Domains : Biologie

| Number : 2 (338) | Year : 2019 | Pages : 131-138 |
Authors : SÎTNIC VEACESLAV
Keywords : diversitate, rezervaţie peisagistică, specii rare, adaptare, abundenţă, ecoton, diversity, landscape reserve, rare species, adaptation, abundance, ecotone, Разнообразие, ландшафтный заповедник, редкие виды, адаптация, изобилие, экотон
Domains : Biologie

| Number : 3 (336) | Year : 2018 | Pages : 130-137 |
Authors : CALDARI VLADISLAV
Keywords : Rhinolophus hipposideros, adăposturi subterane, distribuţie, efectiv, abundenţă, Rhinolophus hipposideros, underground shelters, distribution, number, abundance, Rhinolophus hipposideros, подземные убежиша, распространение, численность, обилие.
Domains : Biologie

| Number : 1 (334) | Year : 2018 | Pages : 126-133 |
Authors : BURLACU VICTORIA, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, CATERINCIUC NATALIA
Keywords : mamifere mici, ecosisteme agrare, ecoton, coeficient de capturare, abundenţă, dominanţă, diversitate
Domains : Biologie

| Number : 1 (331) | Year : 2017 | Pages : 83-89 |
Authors : BULAT DUMITRU
Keywords : Bioindicaţie, biodiversitate, abundenţă, ecosistem, populaţie, factori antropici, potenţial adaptiv
Domains : Biologie

| Number : 3 (327) | Year : 2015 | Pages : 90-98 |
Authors : SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE, POSTOLACHI VLADISLAV, CHIHAI NINA
Keywords : rozătoare mici, communități, abundenţă, densitate, similaritate
Domains : Biologie

| Number : 2 (323) | Year : 2014 | Pages : 99-105 |
Authors : LARION ALINA, NISTREANU VICTORIA, SÎTNIC VEACESLAV, SAVIN ANATOLIE
Keywords : Mus spicilegus, abundenţă, dominanţă, semnificaţie ecologică, condiţii climatice, mortalitate.
Domains : Biologie


Сurrent edition

journal