Sun Home
Cuvintul cheie : Origanum vulgare ssp. vulgare [ 4 articole ]

| Numărul : 1 (340) | Anul : 2020 | Paginile : 95-105 |
Autori : PORT ANGELA, MUTU (CALMÎŞ) ANA, DUCA MARIA, GILLE ELVIRA
Cuvinte cheie : Origanum vulgare ssp. vulgare, flora spontană, diversitate biochimică, metabolism secundar, compuşi polifenolici, terpene, Origanum vulgare, spontaneous flora, biochemical diversity, secondary metabolism, polyphenolic compounds, Terpenes, Origanum vulgare ssp. vulgare, спонтанная флора, биохимическое разнообразие, вторичный метаболизм, полифенольные соединения, терпены
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (336) | Anul : 2018 | Paginile : 95-108 |
Autori : PORT ANGELA, MUTU (CALMÎŞ) ANA, CIOCÎRLAN NINA, DUCA MARIA
Cuvinte cheie : Origanum vulgare ssp. vulgare, genotipare SSR, variabilitate genetică, analiza componentelor principale., Origanum vulgare ssp. vulgare, SSR genotyping, genetic variability, principal component analysis., Origanum vulgare ssp. vulgare, генотипирование SSR, генетическая изменчивость, метод главных компонент
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (326) | Anul : 2015 | Paginile : 92-100 |
Autori : GONCEARIUC MARIA, BALMUŞ ZINAIDA, BENEA ANNA, BARSAN VICTORIA, SANDU TATIANA
Cuvinte cheie : composition, essential oil, Origanum vulgare ssp. hirtum, genotip, Origanum vulgare ssp. vulgare, polyphenols.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (322) | Anul : 2014 | Paginile : 41-50 |
Autori : GONCEARIUC MARIA, BALMUŞ ZINAIDA, UNGUR NICON, DRAGALIN ION
Cuvinte cheie : Origanum vulgare ssp. vulgare, Origanum vulgare ssp. hirtum, genotip, ulei esenţial, compoziţie
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal