Sun Home
Cuvintul cheie : grâu [ 5 статьи ]

| Номер : 2 (344) | Год : 2021 | Страницы : 98-103 |
Авторы : LUPAŞCU GALINA, GAVZER SVETLANA
Ключевые слова : grâu, putregai de rădăcină, Fungi, specie, frecvență, Wheat, root rot, fungi, species, frequency, Пшеница, Корневые гнили, грибы, виды, частота
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (341) | Год : 2020 | Страницы : 80-86 |
Авторы : LUPAŞCU GALINA, GAVZER SVETLANA
Ключевые слова : grâu, putregaiul de rădăcină, Fungi, etapă ontogenetică, Wheat, root rot, fungi, ontogenetic stage, Пшеница, Корневые гнили, грибы, онтогенетический этап
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (337) | Год : 2019 | Страницы : 98-106 |
Авторы : LUPAŞCU GALINA, GAVZER SVETLANA
Ключевые слова : grâu, grad de dominaţie, efectul reciprocităţii, transgresii, factor parental, hibrizi, capacitate de legare, elemente de productivitate., degree of domination, reciprocity effect, transgressions, parental factor, Hybrids, fertility capacity, productivity elements, Пшеница, степень доминирования, реципрокный эффект, трансгрессии, родительский фактор, Гибриды, степень завязываемости, Элементы продуктивности
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (336) | Год : 2018 | Страницы : 76-82 |
Авторы : DASCALIUC ALEXANDRU, VOINEAC VASILE, RALEA TUDOR, JELEV (HADÎRCA) NATALIA
Ключевые слова : biostimulator, alge, grâu, viţa de vie, factori de stres, germinare, rezistenţă., biostimulant, algae, Wheat, Vine, stress factors, germination, resistance, биостимуляторы, водоросли, Пшеница, Виноград, факторы стресса, прорастание, устойчивость.
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (336) | Год : 2018 | Страницы : 109-115 |
Авторы : LUPAŞCU GALINA, GAVZER SVETLANA
Ключевые слова : grâu, rădăcioară, tulpiniţă, rezistenţă, Drechslera sorokiniana, factor parental, acţiuni şi interacţiuni genice, transgresii., root, strain, resistance, parental factor, Drechslera sorokiniana, gene actions and interactions, transgressions., Пшеница, корешок, стебелек, устойчивость, Drechslera sorokiniana, родительский фактор, генные действия и взаимодействия, трансгрессии.
Сферы : Biologie


Текущие издание

journal