Sun Home
Cuvintul cheie : Triticum aestivum L. [ 5 articole ]

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 60-69 |
Autori : JELEV (HADÎRCA) NATALIA
Cuvinte cheie : Triticcum aestivum L., soiuri, substanțe de rezervă, rezistență la temperaturi înalte, metodă accelerată, Triticum aestivum L., varieties, reserve substances, high-temperature resistance, accelerated method, Triticcum aestivum L., Сорта, запасные вещества, морозостойкость, ускоренный метод
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (341) | Anul : 2020 | Paginile : 67-72 |
Autori : PLATOVSCHII NICOLAI, ZDIORUC NINA, RALEA TUDOR
Cuvinte cheie : grâu comun de toamnă Triticum aestivum L., fotosistemul 2, şocul termic, frunza stindard, Triticum aestivum L., photosystem 2, heat shock, flag leaves, Triticum aestivum L., Фотосистема 2, тепловой шок, флаговые листья
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (340) | Anul : 2020 | Paginile : 63-69 |
Autori : PLATOVSCHII NICOLAI
Cuvinte cheie : Triticum aestivum L., scurgerea electroliților, termotoleranţa, biostimulatorul Reglalg, Triticum aestivum L., electrolytes leakage, thermotolerance, biostimulator Reglalg, Triticum aestivum L., утечка электролитов, термотолерантность, биостимулятор Reglalg
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (327) | Anul : 2015 | Paginile : 50-60 |
Autori : JELEV (HADÎRCA) NATALIA, ZDIORUC NINA, RALEA TUDOR, DASCALIUC ALEXANDRU
Cuvinte cheie : Triticum aestivum L., seminţe, rădăcini, germinare, dinamica îmbibării cu apă, şoc termic.
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (327) | Anul : 2015 | Paginile : 60-66 |
Autori : JELEV (HADÎRCA) NATALIA, ZDIORUC NINA, RALEA TUDOR, GORE ANDREI, DASCALIUC ALEXANDRU
Cuvinte cheie : Triticum aestivum L., termotoleranţa, germinaţia seminţelor, şocul termic.
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal