Sun Home
Cuvintul cheie : efort fizic [ 5 articole ]

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 16-23 |
Autori : POLEACOVA LILIA, CIOCHINĂ MARIANA, BOGDAN VICTORIA
Cuvinte cheie : raţie alimentară, şobolani maturi, şobolani senili, efort fizic, aminoacizi liberi, grupe funcţionale, food ration, mature rats, senile rats, physical effort, free amino acids, functional groups, рацион питания, зрелые крысы, старые крысы, физическая нагрузка, свободные аминокислоты, функциональные группы
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (336) | Anul : 2018 | Paginile : 45-54 |
Autori : POLEACOVA LILIA, CIOCHINĂ MARIANA
Cuvinte cheie : raţie alimentară, şobolani maturi, şobolani senili, efort fizic, componente constituente, aminoacizi liberi, grupe funcționale., food ration, mature rats, senile rats, physical effort, Nutrients, free amino acids, functional groups., рацион питания, зрелые крысы, старые крысы, физическая нагрузка, нутриенты, свободные аминокислоты, функциональные группы.
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (336) | Anul : 2018 | Paginile : 54-65 |
Autori : POLEACOVA LILIA, CIOCHINĂ MARIANA
Cuvinte cheie : efort fizic, modificări biochimice, acid lactic, uree, proteine, glucoză., physical activity, biochemical changes, lactic acid, urea, albumen, glucose., физическая нагрузка, биохимические изменения, молочная кислота, мочевина, Белок, глюкоза.
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (329) | Anul : 2016 | Paginile : 23-28 |
Autori : POLEACOVA LILIA
Cuvinte cheie : raţie alimentară, perioadă de vârstă, şobolani tineri, efort fizic, înot, componente constituente, potenţial vital
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (327) | Anul : 2015 | Paginile : 38-44 |
Autori : POLEACOVA LILIA
Cuvinte cheie : raţie alimentară, perioadă de vârstă, şobolani maturi, efort fizic, înot, componente constituente, potenţial vital.
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal