Sun Home
Cuvintul cheie : productivitate [ 5 статьи ]

| Номер : 2 (338) | Год : 2019 | Страницы : 95-103 |
Авторы : GONCEARIUC MARIA
Ключевые слова : plante medicinale și aromatice, ulei esenţial, productivitate, secetă, soi rezistent, medicinal and aromatic plants, essential oil, Productivity, Drought, resistant varieties, лекарственные и ароматические растения, эфирное масло, продуктивность, Засуха, устойчивые сорта
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (336) | Год : 2018 | Страницы : 115-124 |
Авторы : MACOVEI MILANIA
Ключевые слова : tomate, metoda de selecţie, caractere, sporofit, gametofit, rezistenţă, productivitate, tomato, method of selection, traits, sporophyte, gametophyte, stability, Productivity., Томат, метод отбора, признаки, спорофит, гаметофит, устойчивость, Продуктивность.
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (331) | Год : 2017 | Страницы : 111-116 |
Авторы : USATÎI AGAFIA, BEŞLIU ALINA, CHIRIŢA ELENA, BORISOVA TAMARA
Ключевые слова : Rhodotorula gracilis, nanoparticule Fe3O4, productivitate, proteine, carbohidraţi, catalaza
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (330) | Год : 2016 | Страницы : 72-79 |
Авторы : JELEV (HADÎRCA) NATALIA
Ключевые слова : grâu comun de toamnă, nod de înfrăţire, epicotil, regulator natural de creştere, Reglalg, clorofilă, productivitate, Umiditate, temperaturi excesive
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (329) | Год : 2016 | Страницы : 61-69 |
Авторы : MACOVEI MILANIA
Ключевые слова : tomate, încrucişare, combinaţie hibridă, variabilitate genotipică, caractere ameliorative valoroase, descendenţii populaţiilor hibride, productivitate, masa fructelor, rezistenţă
Сферы : Biologie


Текущие издание

journal