Sun Home
Cuvintul cheie : productivitate [ 5 articles ]

| Number : 2 (338) | Year : 2019 | Pages : 95-103 |
Authors : GONCEARIUC MARIA
Keywords : plante medicinale și aromatice, ulei esenţial, productivitate, secetă, soi rezistent, medicinal and aromatic plants, essential oil, Productivity, Drought, resistant varieties, лекарственные и ароматические растения, эфирное масло, продуктивность, Засуха, устойчивые сорта
Domains : Biologie

| Number : 3 (336) | Year : 2018 | Pages : 115-124 |
Authors : MACOVEI MILANIA
Keywords : tomate, metoda de selecţie, caractere, sporofit, gametofit, rezistenţă, productivitate, tomato, method of selection, traits, sporophyte, gametophyte, stability, Productivity., Томат, метод отбора, признаки, спорофит, гаметофит, устойчивость, Продуктивность.
Domains : Biologie

| Number : 1 (331) | Year : 2017 | Pages : 111-116 |
Authors : USATÎI AGAFIA, BEŞLIU ALINA, CHIRIŢA ELENA, BORISOVA TAMARA
Keywords : Rhodotorula gracilis, nanoparticule Fe3O4, productivitate, proteine, carbohidraţi, catalaza
Domains : Biologie

| Number : 3 (330) | Year : 2016 | Pages : 72-79 |
Authors : JELEV (HADÎRCA) NATALIA
Keywords : grâu comun de toamnă, nod de înfrăţire, epicotil, regulator natural de creştere, Reglalg, clorofilă, productivitate, Umiditate, temperaturi excesive
Domains : Biologie

| Number : 2 (329) | Year : 2016 | Pages : 61-69 |
Authors : MACOVEI MILANIA
Keywords : tomate, încrucişare, combinaţie hibridă, variabilitate genotipică, caractere ameliorative valoroase, descendenţii populaţiilor hibride, productivitate, masa fructelor, rezistenţă
Domains : Biologie


Сurrent edition

journal