Sun Home
Cuvintul cheie : variabilitate [ 4 articole ]

| Numărul : 1 (340) | Anul : 2020 | Paginile : 69-81 |
Autori : PORT ANGELA, MUTU (CALMÎŞ) ANA, DUCA MARIA
Cuvinte cheie : Origanum vulgare L., flora spontană, variabilitate, asocieri corelative, markeri moleculari, biochimici, morfologici, Origanum vulgare L., spontaneous flora, variability, correlative associations, Molecular, biochemical, morphological markers, Origanum vulgare L., Разнообразие, корреляции, спонтанная флора, молекулярные, биохимические, морфологические маркеры
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 81-91 |
Autori : MACOVEI MILANIA
Cuvinte cheie : tomate, forme mutante, factor abiotic de stres, rezistenţă, polen, tuburi polenice, variabilitate, tomato, mutant forms, abiotic stress, resistance, Pollen, pollen tubes, variability, Томат, мутантные формы стрессовый абиотический фактор, устойчивость, пыльца, пыльцевые трубки, Изменчивость
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (322) | Anul : 2014 | Paginile : 51-59 |
Autori : MĂRÎI LILIANA
Cuvinte cheie : variabilitate, infecţie virală, tomate, masa fructului, componentele precocităţii
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (321) | Anul : 2013 | Paginile : 83-89 |
Autori : GRIGOROV TATIANA, SMEREA SVETLANA, ANDRONIC LARISA, BERZOI VALENTINA
Cuvinte cheie : variabilitate, virusul mozaicului dungat al orzului, caractere cantitative, orz
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal