Sun Home
Cuvintul cheie : floarea-soarelui [ 10 articole ]

| Numărul : 2 (338) | Anul : 2019 | Paginile : 104-112 |
Autori : TABĂRĂ OLESEA
Cuvinte cheie : floarea-soarelui, lupoaie, expresie relativă, gene APX, sunflower, broomrape, APX genes, подсолнечник, заразиха, гены APX
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 106-111 |
Autori : TABĂRĂ OLESEA
Cuvinte cheie : floarea-soarelui, lupoaie, activitate enzimatică, подсолнечник, заразиха, Ферментативная активность, sunflower, broomrape, enzymatic activity
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (333) | Anul : 2017 | Paginile : 84-96 |
Autori : DUCA MARIA, TABĂRĂ OLESEA, NECHIFOR VICTORIA, PORT ANGELA
Cuvinte cheie : floarea-soarelui, lupoaie, lignină, fenilpropanoide, activitate enzimatică.
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (333) | Anul : 2017 | Paginile : 115-120 |
Autori : CUCEREAVÎI ALIONA
Cuvinte cheie : germoplasmă, floarea-soarelui, indici fenologici
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (333) | Anul : 2017 | Paginile : 121-125 |
Autori : GISCA ION
Cuvinte cheie : determinism genetic, floarea-soarelui, Orobanche cumana Wallr, rezistenţă.
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (333) | Anul : 2017 | Paginile : 156-166 |
Autori : DUCA MARIA, NEDEALCOV MARIA, CLAPCO STELIANA, IVANOV VIOLETA
Cuvinte cheie : Orobanche cumana Wallr., floarea-soarelui, rase fiziologice, condiţii climaterice
Domenii : Biologie , Geografie

| Numărul : 2 (332) | Anul : 2017 | Paginile : 65-76 |
Autori : DUCA MARIA, ACCIU ADRIANA, CLAPCO STELIANA
Cuvinte cheie : Orobanche cumana Wallr., floarea-soarelui, rase fiziologice
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (332) | Anul : 2017 | Paginile : 85-93 |
Autori : TABĂRĂ OLESEA, NECHIFOR VICTORIA, PORT ANGELA
Cuvinte cheie : floarea-soarelui, lupoaie, caloză, gene GSL, glucan-sintaze
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (323) | Anul : 2014 | Paginile : 171-177 |
Autori : COJOCARI RODICA
Cuvinte cheie : floarea-soarelui, perioadă de pînă la semănat, perioadă de vegetaţie, optim climatic, coeficient de umiditate.
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (321) | Anul : 2013 | Paginile : 53-60 |
Autori : GLIJIN ALIONA, JOIŢA-PĂCUREANU MARIA, TABĂRA (GORCEAG) MARIA, ACCIU ADRIANA, DUCA MARIA
Cuvinte cheie : floarea-soarelui, biostimulator, diametrul calatidiului, greutatea semințelor.
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal