Sun Home
Cuvintul cheie : tomate [ 12 статьи ]

| Номер : 2 (341) | Год : 2020 | Страницы : 86-91 |
Авторы : BAHŞIEV AIGHIUNI, ZAMORZAEVA IRINA
Ключевые слова : ′Candidatus Phytoplasma solani’, ′Candidatus Phytoplasma asteris’, diagnosticul molecular, insecte, tomate, perioadă de vegetaţie, Candidatus Phytoplasma solani’, ‘Candidatus Phytoplasma asteris’, молекулярная диагностика, насекомые, томаты, сезон вегетации, ‘Candidatus phytoplasma solani’, ‘Candidatus Phytoplasma asteris’, molecular diagnosis, Insects, tomato, growing season
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (337) | Год : 2019 | Страницы : 7-18 |
Авторы : MOLOTIEVSKIY MUNTEANU NATALIA, TODERAŞ ION, IURCU-STRĂISTARU ELENA, MOLDOVAN ANNA
Ключевые слова : inventory, Insects, Pests, species, Tomatoes, Republic of Moldova, инвентаризация, насекомые, вредители, виды, томаты, Республика Молдова, inventariere, insecte, dăunători, specii, tomate, Republica Moldova
Сферы : Biologie , Ştiinţe agricole

| Номер : 1 (337) | Год : 2019 | Страницы : 81-91 |
Авторы : MACOVEI MILANIA
Ключевые слова : tomate, forme mutante, factor abiotic de stres, rezistenţă, polen, tuburi polenice, variabilitate, tomato, mutant forms, abiotic stress, resistance, Pollen, pollen tubes, variability, Томат, мутантные формы стрессовый абиотический фактор, устойчивость, пыльца, пыльцевые трубки, Изменчивость
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (336) | Год : 2018 | Страницы : 115-124 |
Авторы : MACOVEI MILANIA
Ключевые слова : tomate, metoda de selecţie, caractere, sporofit, gametofit, rezistenţă, productivitate, tomato, method of selection, traits, sporophyte, gametophyte, stability, Productivity., Томат, метод отбора, признаки, спорофит, гаметофит, устойчивость, Продуктивность.
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (334) | Год : 2018 | Страницы : 79-85 |
Авторы : ZAMORZAEVA IRINA, BAHŞIEV AIGHIUNI, MIHNEA NADEJDA
Ключевые слова : Candidatus phytoplasma solani, tomate, fructe., diagnosticul molecular, etape de maturare
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (331) | Год : 2017 | Страницы : 66-72 |
Авторы : GRIGORCEA SOFIA, LUPAŞCU GALINA, MIHNEA NADEJDA, COŞALÎC CRISTINA, SCHIN VICTORIA, BEJAN VASILE
Ключевые слова : tomate, orz, porumb, rezistenţă, Fungi
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (331) | Год : 2017 | Страницы : 73-82 |
Авторы : MACOVEI MILANIA, BOTNARI VASILE
Ключевые слова : tomate, hibrizi F1, caractere, moștenire, Heterozis
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (330) | Год : 2016 | Страницы : 104-108 |
Авторы : DEAGHILEVA ANGELA, MITIN VALENTIN, PAŞA LILIA, TUMANOVA LIDIA
Ключевые слова : tomate, Tomato yellow leaf curl disease, boala îngălbenirii şi răsucirii frunzelor de tomate, Tomato Yellow Leaf Curl Virus - virusul îngălbenirii şi răsucirii frunzelor de tomate, PCR, nested-PCR
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (329) | Год : 2016 | Страницы : 55-61 |
Авторы : ZAMORZAEVA IRINA, BAHŞIEV AIGHIUNI, MIHNEA NADEJDA
Ключевые слова : infecţie fitoplasmică, tomate, diagnosticul molecular, designul primerilor, PCR şi nested-PCR, Candidatus phytoplasma solani
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (329) | Год : 2016 | Страницы : 61-69 |
Авторы : MACOVEI MILANIA
Ключевые слова : tomate, încrucişare, combinaţie hibridă, variabilitate genotipică, caractere ameliorative valoroase, descendenţii populaţiilor hibride, productivitate, masa fructelor, rezistenţă
Сферы : BiologieСтраница 1 из 2

Текущие издание

journal