Sun Home
Cuvintul cheie : tomate [ 12 articles ]

| Number : 2 (341) | Year : 2020 | Pages : 86-91 |
Authors : BAHŞIEV AIGHIUNI, ZAMORZAEVA IRINA
Keywords : ′Candidatus Phytoplasma solani’, ′Candidatus Phytoplasma asteris’, diagnosticul molecular, insecte, tomate, perioadă de vegetaţie, Candidatus Phytoplasma solani’, ‘Candidatus Phytoplasma asteris’, молекулярная диагностика, насекомые, томаты, сезон вегетации, ‘Candidatus phytoplasma solani’, ‘Candidatus Phytoplasma asteris’, molecular diagnosis, Insects, tomato, growing season
Domains : Biologie

| Number : 1 (337) | Year : 2019 | Pages : 7-18 |
Authors : MOLOTIEVSKIY MUNTEANU NATALIA, TODERAŞ ION, IURCU-STRĂISTARU ELENA, MOLDOVAN ANNA
Keywords : inventory, Insects, Pests, species, Tomatoes, Republic of Moldova, инвентаризация, насекомые, вредители, виды, томаты, Республика Молдова, inventariere, insecte, dăunători, specii, tomate, Republica Moldova
Domains : Biologie , Ştiinţe agricole

| Number : 1 (337) | Year : 2019 | Pages : 81-91 |
Authors : MACOVEI MILANIA
Keywords : tomate, forme mutante, factor abiotic de stres, rezistenţă, polen, tuburi polenice, variabilitate, tomato, mutant forms, abiotic stress, resistance, Pollen, pollen tubes, variability, Томат, мутантные формы стрессовый абиотический фактор, устойчивость, пыльца, пыльцевые трубки, Изменчивость
Domains : Biologie

| Number : 3 (336) | Year : 2018 | Pages : 115-124 |
Authors : MACOVEI MILANIA
Keywords : tomate, metoda de selecţie, caractere, sporofit, gametofit, rezistenţă, productivitate, tomato, method of selection, traits, sporophyte, gametophyte, stability, Productivity., Томат, метод отбора, признаки, спорофит, гаметофит, устойчивость, Продуктивность.
Domains : Biologie

| Number : 1 (334) | Year : 2018 | Pages : 79-85 |
Authors : ZAMORZAEVA IRINA, BAHŞIEV AIGHIUNI, MIHNEA NADEJDA
Keywords : Candidatus phytoplasma solani, tomate, fructe., diagnosticul molecular, etape de maturare
Domains : Biologie

| Number : 1 (331) | Year : 2017 | Pages : 66-72 |
Authors : GRIGORCEA SOFIA, LUPAŞCU GALINA, MIHNEA NADEJDA, COŞALÎC CRISTINA, SCHIN VICTORIA, BEJAN VASILE
Keywords : tomate, orz, porumb, rezistenţă, Fungi
Domains : Biologie

| Number : 1 (331) | Year : 2017 | Pages : 73-82 |
Authors : MACOVEI MILANIA, BOTNARI VASILE
Keywords : tomate, hibrizi F1, caractere, moștenire, Heterozis
Domains : Biologie

| Number : 3 (330) | Year : 2016 | Pages : 104-108 |
Authors : DEAGHILEVA ANGELA, MITIN VALENTIN, PAŞA LILIA, TUMANOVA LIDIA
Keywords : tomate, Tomato yellow leaf curl disease, boala îngălbenirii şi răsucirii frunzelor de tomate, Tomato Yellow Leaf Curl Virus - virusul îngălbenirii şi răsucirii frunzelor de tomate, PCR, nested-PCR
Domains : Biologie

| Number : 2 (329) | Year : 2016 | Pages : 55-61 |
Authors : ZAMORZAEVA IRINA, BAHŞIEV AIGHIUNI, MIHNEA NADEJDA
Keywords : infecţie fitoplasmică, tomate, diagnosticul molecular, designul primerilor, PCR şi nested-PCR, Candidatus phytoplasma solani
Domains : Biologie

| Number : 2 (329) | Year : 2016 | Pages : 61-69 |
Authors : MACOVEI MILANIA
Keywords : tomate, încrucişare, combinaţie hibridă, variabilitate genotipică, caractere ameliorative valoroase, descendenţii populaţiilor hibride, productivitate, masa fructelor, rezistenţă
Domains : BiologiePage 1 from 2

Сurrent edition

journal