Sun Home
Cuvintul cheie : tomate [ 11 articole ]

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 7-18 |
Autori : MOLOTIEVSKIY MUNTEANU NATALIA, TODERAŞ ION, IURCU-STRĂISTARU ELENA, MOLDOVAN ANNA
Cuvinte cheie : inventory, Insects, Pests, species, Tomatoes, Republic of Moldova, инвентаризация, насекомые, вредители, виды, томаты, Республика Молдова, inventariere, insecte, dăunători, specii, tomate, Republica Moldova
Domenii : Biologie , Ştiinţe agricole

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 81-91 |
Autori : MACOVEI MILANIA
Cuvinte cheie : tomate, forme mutante, factor abiotic de stres, rezistenţă, polen, tuburi polenice, variabilitate, tomato, mutant forms, abiotic stress, resistance, Pollen, pollen tubes, variability, Томат, мутантные формы стрессовый абиотический фактор, устойчивость, пыльца, пыльцевые трубки, Изменчивость
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (336) | Anul : 2018 | Paginile : 115-124 |
Autori : MACOVEI MILANIA
Cuvinte cheie : tomate, metoda de selecţie, caractere, sporofit, gametofit, rezistenţă, productivitate, tomato, method of selection, traits, sporophyte, gametophyte, stability, Productivity., Томат, метод отбора, признаки, спорофит, гаметофит, устойчивость, Продуктивность.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (334) | Anul : 2018 | Paginile : 79-85 |
Autori : ZAMORZAEVA IRINA, BAHŞIEV AIGHIUNI, MIHNEA NADEJDA
Cuvinte cheie : Candidatus phytoplasma solani, tomate, fructe., diagnosticul molecular, etape de maturare
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (331) | Anul : 2017 | Paginile : 66-72 |
Autori : GRIGORCEA SOFIA, LUPAŞCU GALINA, MIHNEA NADEJDA, COŞALÎC CRISTINA, SCHIN VICTORIA, BEJAN VASILE
Cuvinte cheie : tomate, orz, porumb, rezistenţă, Fungi
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (331) | Anul : 2017 | Paginile : 73-82 |
Autori : MACOVEI MILANIA, BOTNARI VASILE
Cuvinte cheie : tomate, hibrizi F1, caractere, moștenire, Heterozis
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (330) | Anul : 2016 | Paginile : 104-108 |
Autori : DEAGHILEVA ANGELA, MITIN VALENTIN, PAŞA LILIA, TUMANOVA LIDIA
Cuvinte cheie : tomate, Tomato yellow leaf curl disease, boala îngălbenirii şi răsucirii frunzelor de tomate, Tomato Yellow Leaf Curl Virus - virusul îngălbenirii şi răsucirii frunzelor de tomate, PCR, nested-PCR
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (329) | Anul : 2016 | Paginile : 55-61 |
Autori : ZAMORZAEVA IRINA, BAHŞIEV AIGHIUNI, MIHNEA NADEJDA
Cuvinte cheie : infecţie fitoplasmică, tomate, diagnosticul molecular, designul primerilor, PCR şi nested-PCR, Candidatus phytoplasma solani
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (329) | Anul : 2016 | Paginile : 61-69 |
Autori : MACOVEI MILANIA
Cuvinte cheie : tomate, încrucişare, combinaţie hibridă, variabilitate genotipică, caractere ameliorative valoroase, descendenţii populaţiilor hibride, productivitate, masa fructelor, rezistenţă
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (322) | Anul : 2014 | Paginile : 51-59 |
Autori : MĂRÎI LILIANA
Cuvinte cheie : variabilitate, infecţie virală, tomate, masa fructului, componentele precocităţii
Domenii : BiologiePagina 1 din 2

Ediţia curentă

journal