Sun Home
Cuvintul cheie : catalaza [ 4 articole ]

| Numărul : 3 (336) | Anul : 2018 | Paginile : 151-159 |
Autori : ZARICIUC ELENA
Cuvinte cheie : enotanină solubilă, derivați ai tiosemicarbazonei, inhibarea activității enzimatice, protează, catalaza, superoxid dismutaza, water-soluble enotannin, thiosemicarbazone derivatives, enzyme inhibition, protease, catalase, superoxide dismutase., водорастворимый енотаннин, производные тиосемикарбазона, ингибирование энзиматической активности, протеаза, каталаза, супероксиддисмутаза.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (331) | Anul : 2017 | Paginile : 111-116 |
Autori : USATÎI AGAFIA, BEŞLIU ALINA, CHIRIŢA ELENA, BORISOVA TAMARA
Cuvinte cheie : Rhodotorula gracilis, nanoparticule Fe3O4, productivitate, proteine, carbohidraţi, catalaza
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (329) | Anul : 2016 | Paginile : 134-141 |
Autori : CHISELIŢA NATALIA, USATÎI AGAFIA
Cuvinte cheie : Nanoparticule ZnO, Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20, prolificitate, biomasă, carbohidraţi, β-glucani, proteine, catalaza
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (320) | Anul : 2013 | Paginile : 70-79 |
Autori : ŞTEFÎRŢA ANASTASIA, MELENCIUC MIHAIL, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE
Cuvinte cheie : secetă, plante, enzime antioxidative, superoxid dismutaza, catalaza
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal