Sun Home
Cuvintul cheie : secetă [ 8 articole ]

| Numărul : 2 (338) | Anul : 2019 | Paginile : 95-103 |
Autori : GONCEARIUC MARIA
Cuvinte cheie : plante medicinale și aromatice, ulei esenţial, productivitate, secetă, soi rezistent, medicinal and aromatic plants, essential oil, Productivity, Drought, resistant varieties, лекарственные и ароматические растения, эфирное масло, продуктивность, Засуха, устойчивые сорта
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (335) | Anul : 2018 | Paginile : 40-47 |
Autori : BRÂNZĂ LILIA, LEAHU IGOR, IONAŞCU ANGELA
Cuvinte cheie : plante de soia şi porumb, specii reactive de oxigen, enzime antioxidante, secetă, stres-memorie.
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (336) | Anul : 2018 | Paginile : 65-76 |
Autori : BRÂNZĂ LILIA
Cuvinte cheie : Phaseolus, status-ul apei, secetă, stres-memorie, rezistenţă, Phaseolus, water status, Drought, stress-memory, resistance, Phaseolus, водный статус, Засуха, стресс-память, устойчивость
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (331) | Anul : 2017 | Paginile : 48-58 |
Autori : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, BRÂNZĂ LILIA, LEAHU IGOR, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE
Cuvinte cheie : plante de soia, porumb, statusul apei, secetă, stres-memorie
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (327) | Anul : 2015 | Paginile : 67-74 |
Autori : BRÂNZĂ LILIA
Cuvinte cheie : status-ul apei, adaptare, enzimele de protecţie antioxidantă, secetă
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (327) | Anul : 2015 | Paginile : 75-83 |
Autori : MELENCIUC MIHAIL
Cuvinte cheie : status-ul apei, conductibilitatea stomatelor, caractere morfologice, secetă, rezistenţă.
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (323) | Anul : 2014 | Paginile : 90-99 |
Autori : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, MELENCIUC MIHAIL, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE
Cuvinte cheie : plante, secetă, status-ul apei, deficit de saturație, transpiraţie, fitohormoni
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (320) | Anul : 2013 | Paginile : 70-79 |
Autori : ŞTEFÎRŢA ANASTASIA, MELENCIUC MIHAIL, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE
Cuvinte cheie : secetă, plante, enzime antioxidative, superoxid dismutaza, catalaza
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal