Sun Home
Cuvintul cheie : Республика Молдова [ 4 articole ]

| Numărul : 2 (341) | Anul : 2020 | Paginile : 123-127 |
Autori : MIHAILOV IRINA
Cuvinte cheie : Philonthus: diversiceps, Coleoptera, Staphylinidae, Republica Moldova, Philonthus diversiceps, Coleoptera, Staphylinidae, Republic of Moldova, Philonthus diversiceps, Coleoptera, Staphylinidae, Республика Молдова
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (339) | Anul : 2019 | Paginile : 102-106 |
Autori : ŢUGULEA (HACINA) CRISTINA
Cuvinte cheie : Noctuidae, Republica Moldova, diversitate, Noctuidae, Republic of Moldova, diversity, Noctuidae, Республика Молдова, разнообразиe
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 7-18 |
Autori : MOLOTIEVSKIY MUNTEANU NATALIA, TODERAŞ ION, IURCU-STRĂISTARU ELENA, MOLDOVAN ANNA
Cuvinte cheie : inventory, Insects, Pests, species, Tomatoes, Republic of Moldova, инвентаризация, насекомые, вредители, виды, томаты, Республика Молдова, inventariere, insecte, dăunători, specii, tomate, Republica Moldova
Domenii : Biologie , Ştiinţe agricole

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 131-142 |
Autori : MOLDOVAN ANNA
Cuvinte cheie : control biologic, coleoptere curculionide, Bacterii, Fungi, Republica Moldova, Biological control, weevils, Bacteria, fungi, Republic of Moldova, биологический контроль, жуки-долгоносики, бактерии, грибы, Республика Молдова
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal