Sun Home
Cuvintul cheie : sursă de poluare [ 2 articles ]

| Number : 3 (342) | Year : 2020 | Pages : 182-188 |
Authors : BULIMAGA CONSTANTIN, ŢUGULEA ANDRIAN, PORTARESCU ANASTASIA
Keywords : ecosisteme urbane, ape reziduale, impact asupra mediului, depozit de nămol, sursă de poluare, efect de seră, urban ecosystems, wastewater, environmental impact, sludge storage, pollution sources, городские экосистемы, сточные воды, воздействие на окружающую среду, хранилище ила, источник загрязнения, парниковый эффект
Domains : Geografie

| Number : 1 (340) | Year : 2020 | Pages : 175-181 |
Authors : BULIMAGA CONSTANTIN, ŢUGULEA ANDRIAN, RUSU MARIA
Keywords : ecosisteme urbane și suburbane, ape reziduale, stația de epurare biologică, dinamica procesului de poluare, sursă de poluare, stare ecologică, urban and suburban ecosystems – wastewater - biological treatment station dynamics pollution process - pollution source, городские и пригородные экосистемы - сточные воды - установка биологической очистки - динамика процесса загрязнения - источники загрязнения
Domains : Biologie


Сurrent edition

journal