Sun Home
Cuvintul cheie : река Днестр [ 3 articole ]

| Numărul : 3 (342) | Anul : 2020 | Paginile : 111-120 |
Autori : JURMINSCAIA OLGA, ŞUBERNEŢKII IGOR, NEGRU MARIA, BAGRIN NINA
Cuvinte cheie : fluviul Nistru, bacterioplancton, indicatori de calitate, bacterioplankton, Dniester River, ecological status, quality indicators, бактериопланктон, река Днестр, экологическое состояние, показатели качества
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (342) | Anul : 2020 | Paginile : 136-142 |
Autori : IVANOVA ANASTASIA
Cuvinte cheie : poluanți organici persistenți, fluviul Nistru, Abramis brama Linnaeus, 1758, persistent organic pollutants, Dniester River, Abramis brama Linnaeus, 1758, стойкие органические загрязнители, река Днестр, Abramis brama Linnaeus, 1758
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (342) | Anul : 2020 | Paginile : 168-175 |
Autori : SANDU MARIA, NEDEALCOV MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE
Cuvinte cheie : amoniul sumar, amoniac neionizat, fl. Nistru, afluenţii de dreapta, valoarea obligatorie NH3, total ammonia, non-ionized ammonia, Dniester River, Dnister right tributaries, суммарный аммоний, неионизированный аммиак, река Днестр, правые притоки Днестра, процент NH3.
Domenii : Geografie


Ediţia curentă

journal