Sun Home
Cuvintul cheie : nitrification process [ 2 статьи ]

| Номер : 2 (341) | Год : 2020 | Страницы : 176-183 |
Авторы : SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, MOŞANU ELENA, LOZAN RAISA
Ключевые слова : ape de suprafaţă, Arie Naturală Protejată de Stat, procesul de nitrificare, clasa de calitate, indicele de poluare, surface waters, state protected area, nitrification process, quality class, pollution index, поверхностные воды, Государственная Охраняемая Природная Территория, процесс нитрификации, класс качества, индекс загрязнения
Сферы : Geografie

| Номер : 3 (339) | Год : 2019 | Страницы : 145-152 |
Авторы : SANDU MARIA, MOŞANU ELENA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, LOZAN RAISA, GOREACIOC TATIANA, ŢURCAN SERGIU
Ключевые слова : Parametrii fizico-chimici, r. Bâc, starea ecologică, procesul de nitrificate, Indice de nitrificare, capacitatea de autoepurare, Physical-chemical parameters, river Bac, ecological state, nitrification process, nitrification index, Self-purification capacity, Физико-химические показатели, рекa Бык, экологическоe состояниe, процесс нитрификации, индекс нитрификации, способность самоочищения
Сферы : Geografie


Текущие издание

journal