Sun Home
Cuvintul cheie : compuşi coordinativi [ 4 articles ]

| Number : 3 (339) | Year : 2019 | Pages : 64-68 |
Authors : GARBUZ OLGA, PANTEA VALERIA, USATAIA IRINA, GRAUR VASILE, ŢAPCOV VICTOR, SARDARI VERONICA, TAGADIUC OLGA, GUDUMAC VALENTIN, GULEA AURELIAN
Keywords : compuşi coordinativi, derivați ai tiosemicarbazidei, inhibitori ai radicalilor superoxidici, coordination compounds, thiosemicarbazide derivates, superoxide radical inhibitors, координационные соединения, производные тиосемикарбазидов, ингибиторы супероксидных радикалов
Domains : Medicină

| Number : 3 (330) | Year : 2016 | Pages : 109-115 |
Authors : TODERAŞ ION, GULEA AURELIAN, ROSCOV-ARCAN ELENA, GARBUZ OLGA
Keywords : Paramecium caudatum, Ciliate, compuşi coordinativi, reproducere, productivitate secundară, efectiv numeric, inhibiție
Domains : Biologie

| Number : 1 (322) | Year : 2014 | Pages : 119-127 |
Authors : CLAPCO STELIANA, BIVOL CEZARA, CILOCI (DESEATNIC) ALEXANDRA, COROPCEANU EDUARD, BULHAC ION
Keywords : proteaze, compuşi coordinativi, tulpină fungică, sinteză orientată
Domains : Biologie

| Number : 1 (322) | Year : 2014 | Pages : 139-146 |
Authors : RUDIC VALERIU, LOZAN-TÎRŞU CAROLINA, ZARICIUC ELENA, GULEA AURELIAN, ŢAPCOV VICTOR
Keywords : Bacterii gram-negative, bacterii gram-pozitive, compuşi coordinativi, proprietăţi antimicrobiene
Domains : Biologie


Сurrent edition

journal