Sun Home
Cuvintul cheie : telemonitoring [ 2 articole ]

| Numărul : 3 (342) | Anul : 2020 | Paginile : 79-95 |
Autori : BOTNARU NICOLAI
Cuvinte cheie : electrocardiografie, pneumografie, parametri vitali, frecvenţă cardiacă, frecvență respiratorie, telemonitorizare, telemedicină, sanogen, sanocreatologie, transimpedanță toracică, electrocardiography, pneumography, vital parameters, Heart rate, respiratory rate, telemonitoring, telemedicine, sanogen, sanocreatology, thoracic transimpedance, электрокардиография, пневмография, жизненно важные параметры, частота сердечных сокращений, частота дыхания, телемониторинг, телемедицина, саноген, санокреатология, торакальный трансимпеданс
Domenii : Medicină, Biologie

| Numărul : 2 (338) | Anul : 2019 | Paginile : 62-73 |
Autori : BOTNARU NICOLAI
Cuvinte cheie : Servicii de telemedicină, impact economic, impact social, telemonitorizare, maladii cardiovasculare (BCV), maladii respiratorii, Hipertensiune arterială (HTA), telemedicine services, Economic impact, social impact, telemonitoring, cardiovascular diseases (CVD), respiratory diseases, hypertension (HTA), телемедицинские услуги, экономическое воздействие, социальное воздействие, телемониторинг, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), респираторные заболевания, гипертония (ГТА)
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal