Sun Home
Cuvintul cheie : parasitic fauna [ 4 articles ]

| Number : 2 (341) | Year : 2020 | Pages : 108-118 |
Authors : RUSU ŞTEFAN
Keywords : faună parazitară, fazani, biotopuri naturale şi antropizate, parasitic fauna, pheasant, natural and anthropized biotopes, паразитофаунa, фазан, природные и антропогенные биотопы
Domains : Biologie

| Number : 1 (340) | Year : 2020 | Pages : 118-126 |
Authors : RUSU ŞTEFAN
Keywords : faună parazitară, mistreți, Rezervaţia Naturală „Codrii”, parasitic fauna, wild boar, natural reservation “Codrii”, виды паразитов, дикие животные, кабаны.
Domains : Biologie

| Number : 2 (338) | Year : 2019 | Pages : 112-117 |
Authors : TODERAŞ ION, ZAMORNEA MARIA, RUSU ŞTEFAN, ERHAN DUMITRU, SAVIN ANATOLIE, CHIHAI OLEG, GLIGA OLESEA, BOTNARU NICOLAI, GOLOGAN ION, PORCESCU MIHAIL
Keywords : fazani, ectoparazitofaună, indici biochimici, acarieni gamazizi, purici, metabolism, faună parazitară, pheasants, ectoparasitofauna, biochemical indices, gamasid mites, fleas, metabolism, parasitic fauna, фазаны, эктопаразитофауна, биохимические показатели, гамазовые клещи, блохи, метаболизм, паразитическая фауна
Domains : Biologie

| Number : 2 (338) | Year : 2019 | Pages : 118-124 |
Authors : CHIHAI OLEG, ERHAN DUMITRU, NISTREANU VICTORIA, TĂLĂMBUŢĂ NINA, LARION ALINA, RUSU ŞTEFAN, ZAMORNEA MARIA, MELNIC GALINA
Keywords : rozătoare mici, parazitofauna, rezervație, biotop silvic, ecoton, geohelminți, parasitic fauna, Small rodents, reserve, forest biotop, ecotone, geohelminths, паразитофауна, мелкие грызуны, заповедник, лесной биотоп, экотон, геогельминты
Domains : Biologie


Сurrent edition

journal