Sun Home
Cuvintul cheie : parasitic fauna [ 4 articole ]

| Numărul : 2 (341) | Anul : 2020 | Paginile : 108-118 |
Autori : RUSU ŞTEFAN
Cuvinte cheie : faună parazitară, fazani, biotopuri naturale şi antropizate, parasitic fauna, pheasant, natural and anthropized biotopes, паразитофаунa, фазан, природные и антропогенные биотопы
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (340) | Anul : 2020 | Paginile : 118-126 |
Autori : RUSU ŞTEFAN
Cuvinte cheie : faună parazitară, mistreți, Rezervaţia Naturală „Codrii”, parasitic fauna, wild boar, natural reservation “Codrii”, виды паразитов, дикие животные, кабаны.
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (338) | Anul : 2019 | Paginile : 112-117 |
Autori : TODERAŞ ION, ZAMORNEA MARIA, RUSU ŞTEFAN, ERHAN DUMITRU, SAVIN ANATOLIE, CHIHAI OLEG, GLIGA OLESEA, BOTNARU NICOLAI, GOLOGAN ION, PORCESCU MIHAIL
Cuvinte cheie : fazani, ectoparazitofaună, indici biochimici, acarieni gamazizi, purici, metabolism, faună parazitară, pheasants, ectoparasitofauna, biochemical indices, gamasid mites, fleas, metabolism, parasitic fauna, фазаны, эктопаразитофауна, биохимические показатели, гамазовые клещи, блохи, метаболизм, паразитическая фауна
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (338) | Anul : 2019 | Paginile : 118-124 |
Autori : CHIHAI OLEG, ERHAN DUMITRU, NISTREANU VICTORIA, TĂLĂMBUŢĂ NINA, LARION ALINA, RUSU ŞTEFAN, ZAMORNEA MARIA, MELNIC GALINA
Cuvinte cheie : rozătoare mici, parazitofauna, rezervație, biotop silvic, ecoton, geohelminți, parasitic fauna, Small rodents, reserve, forest biotop, ecotone, geohelminths, паразитофауна, мелкие грызуны, заповедник, лесной биотоп, экотон, геогельминты
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal