Sun Home
Cuvintul cheie : экологическое состояние [ 3 articles ]

| Number : 1 (343) | Year : 2021 | Pages : 126-133 |
Authors : SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, LUNGU MARINA, MOŞANU ELENA
Keywords : Consumul biochimic de oxigen, consumul chimic de oxigen, capacitatea de autoepurare, starea ecologică, biochemical oxygen consumption, chemical oxygen consumption, selfpurification capacity, ecological status, Биохимическое потребление кислорода, химическое потребление кислорода, способность к самоочищению, экологическое состояние
Domains : Geografie

| Number : 3 (342) | Year : 2020 | Pages : 111-120 |
Authors : JURMINSCAIA OLGA, ŞUBERNEŢKII IGOR, NEGRU MARIA, BAGRIN NINA
Keywords : fluviul Nistru, bacterioplancton, indicatori de calitate, bacterioplankton, Dniester River, ecological status, quality indicators, бактериопланктон, река Днестр, экологическое состояние, показатели качества
Domains : Biologie

| Number : 1 (337) | Year : 2019 | Pages : 180-186 |
Authors : SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, MOŞANU ELENA, LOZAN RAISA, ŢURCAN SERGIU
Keywords : Indice de nitrificare, Ocolul Silvic Hârjauca, starea ecologică, parametrii chimici şi biochimici, index of nitrification, Harjauca Forest District, ecological state, chemical and biochemical parameters, индекс нитрификации, лесной массив Хыржаука, экологическое состояние, химические и биохимические параметры
Domains : Biologie


Сurrent edition

journal