Sun Home
Cuvintul cheie : chemical and biochemical parameters [ 2 статьи ]

| Номер : 2 (338) | Год : 2019 | Страницы : 152-158 |
Авторы : SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, LOZAN RAISA, MOŞANU ELENA, ŢURCAN SERGIU, GOREACIOC TATIANA
Ключевые слова : Indice de nitrificare, Rezervaţia «Prutul de Jos» şi Zona Umedă “Unguri-Holoşniţa”, parametrii chimici şi biochimici, nitrification index, „The Lower Prut” Reservation and Unguri-Holosnita Wetland, chemical and biochemical parameters, индекс нитрификации, заповедник Прутул-де-Жос и болотные угодья „Унгурь-Голошница”, химические и биохимические показатели
Сферы : Geografie, Chimie

| Номер : 1 (337) | Год : 2019 | Страницы : 180-186 |
Авторы : SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, MOŞANU ELENA, LOZAN RAISA, ŢURCAN SERGIU
Ключевые слова : Indice de nitrificare, Ocolul Silvic Hârjauca, starea ecologică, parametrii chimici şi biochimici, index of nitrification, Harjauca Forest District, ecological state, chemical and biochemical parameters, индекс нитрификации, лесной массив Хыржаука, экологическое состояние, химические и биохимические параметры
Сферы : Biologie


Текущие издание

journal