Sun Home
Cuvintul cheie : starea ecologică [ 3 articles ]

| Number : 1 (343) | Year : 2021 | Pages : 126-133 |
Authors : SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, LUNGU MARINA, MOŞANU ELENA
Keywords : Consumul biochimic de oxigen, consumul chimic de oxigen, capacitatea de autoepurare, starea ecologică, biochemical oxygen consumption, chemical oxygen consumption, selfpurification capacity, ecological status, Биохимическое потребление кислорода, химическое потребление кислорода, способность к самоочищению, экологическое состояние
Domains : Geografie

| Number : 3 (339) | Year : 2019 | Pages : 145-152 |
Authors : SANDU MARIA, MOŞANU ELENA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, LOZAN RAISA, GOREACIOC TATIANA, ŢURCAN SERGIU
Keywords : Parametrii fizico-chimici, r. Bâc, starea ecologică, procesul de nitrificate, Indice de nitrificare, capacitatea de autoepurare, Physical-chemical parameters, river Bac, ecological state, nitrification process, nitrification index, Self-purification capacity, Физико-химические показатели, рекa Бык, экологическоe состояниe, процесс нитрификации, индекс нитрификации, способность самоочищения
Domains : Geografie

| Number : 1 (337) | Year : 2019 | Pages : 180-186 |
Authors : SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, MOŞANU ELENA, LOZAN RAISA, ŢURCAN SERGIU
Keywords : Indice de nitrificare, Ocolul Silvic Hârjauca, starea ecologică, parametrii chimici şi biochimici, index of nitrification, Harjauca Forest District, ecological state, chemical and biochemical parameters, индекс нитрификации, лесной массив Хыржаука, экологическое состояние, химические и биохимические параметры
Domains : Biologie


Сurrent edition

journal