Sun Home
Cuvintul cheie : cross-tolerance [ 4 articles ]

| Number : 1 (343) | Year : 2021 | Pages : 70-78 |
Authors : ŞTEFÎRŢA ANASTASIA, VOLOŞCIUC LEONID, BRÎNZĂ LILIA, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE
Keywords : plante, rezistență inerentă, rezistență indusă, cros-toleranţă, cross-tolerance, cross-stress-memory, varieties of soybean plants, растения, устойчивость, Засуха, стресс, перекрестная толерантность
Domains : Biologie

| Number : 1 (343) | Year : 2021 | Pages : 79-86 |
Authors : RUSU ŞTEFAN, ERHAN DUMITRU, TODERAŞ ION, ZAMORNEA MARIA, GOLOGAN ION, RUSU VIORELIA
Keywords : specii invazive, insecte hematofage, Lipoptena cervi, Lipoptena fortisetosa, biotopuri naturale şi antropizate, cross-tolerance, cross-stress-memory, varieties of soybean plants, инвазивные виды, гематофаговые насекомые, Lipoptena cervi, Lipoptena fortisetosa, природные и антропизированные биотопы
Domains : Biologie

| Number : 2 (338) | Year : 2019 | Pages : 74-85 |
Authors : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, BRÂNZĂ LILIA, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE, PROCA OLGA
Keywords : cros-toleranţă, reacții nespecifice, capacitatea de homeostatare a apei, potențialul antioxidant al plantelor, cross-tolerance, unspecific reactions, water homeostatic capacity, plant antioxidant potential, кросс-устойчивость, неспецифические реакции, водный гомеостазис, антиоксидантный потенциал растений
Domains : Biologie

| Number : 1 (337) | Year : 2019 | Pages : 42-53 |
Authors : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, BRÂNZĂ LILIA, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE, IONAŞCU ANGELA
Keywords : cros-toleranţă, stres-memorie, reacții specifice și nespecifice, capacitatea de homeostatare a apei, protecție antioxidantă, cross-tolerance, non-specific reactions, water homeostasis, antioxidant protection systems, кросс-толерантность, неспецифические реакции, водный гомеостаз, системы антиоксидантной защиты.
Domains : Biologie


Сurrent edition

journal