Sun Home
Numărul : 2 (344) [ 19 articole ]

| Numărul : 2 (344) | Anul : 2021 | Paginile : 8-30 |
Autori : BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, ŞAPTEFRAŢI NICOLAE, USATÎI MARIN, DADU ANA, USATÎI ADRIAN, CREPIS OLEG
Cuvinte cheie : ihtiofauna, regim hidrologic, producţie piscicolă, ichthyofauna, hydrological regime, the decrease of fish production, ихтиофауна, гидрологический режим, снижение рыбной продуктивности
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (344) | Anul : 2021 | Paginile : 31-50 |
Autori : GHERASIM ELENA
Cuvinte cheie : amfibieni, Pelophylax esculenta, relație gazdă-parazit, amphibian, Pelophylax esculenta, host-parasite relationship, Pelophylax esculenta, отношения паразит-хозяин
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (344) | Anul : 2021 | Paginile : 51-62 |
Autori : MOLDOVAN ANNA, ISTRATI SORINA, TODERAŞ ION, MOLOTIEVSKIY MUNTEANU NATALIA
Cuvinte cheie : tehnica ADN barcoding, aplicare, identificare, coleoptere, DNA barcoding technique, application, identification, beetles, метод баркодирования ДНК, применение, определение, жесткокрылые
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (344) | Anul : 2021 | Paginile : 63-72 |
Autori : ORGAN ALEXEI, MEREUŢĂ ION, CIOCHINĂ VALENTINA, POLEACOVA LILIA, CIOCHINĂ MARIANA, SANDUŢA STANISLAV, UNTU BORIS, UNTU PETRU
Cuvinte cheie : stomac, factori acizi, boală, individualitate, желудок, кислотные факторы, заболевание, индивидуальность, stomach, acid factors, disease, individuality
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (344) | Anul : 2021 | Paginile : 72-82 |
Autori : ŞEPTIŢCHI VLADIMIR, VASILICIUC ANASTASIA, GARBUZNEAC ANASTASIA, LEORDA ANA, MANGUL OLGA, BURŢEVA SVETLANA, FILIPENCO ELENA, TIHONENCOVA LILIA
Cuvinte cheie : reflex condiționat, învăţare, memorie, Streptomicete, biomasă, conditioned reflex, learning, memory, Streptomycetes, biomass, условный рефлекс, научение, память, стрептомицеты, биомасса
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (344) | Anul : 2021 | Paginile : 82-91 |
Autori : LISTOPADOVA LIUDMILA, BACIU ANATOLIE, ŞEPTIŢCHI VLADIMIR, FILIPENCO ELENA
Cuvinte cheie : comportament alimentar, exprimarea emoţiilor, sistemul de recompensare a creierului, sistemul orexinergic activator, motivare, feeding behavior, emotion expression, reward system, orexinergic activating system, motivation, пищевое поведение, экспрессия эмоций, система вознаграждения мозга, орексинергическая активирующая система, мотивация
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (344) | Anul : 2021 | Paginile : 92-97 |
Autori : GRĂJDIERU CRISTINA
Cuvinte cheie : PCR, porumb, distribuția Poisson, Fusarium, Penicillium, Aspergillus Depus la redacție: 15 Decembrie 2021, conventional PCR, Maize, Poisson distribution, Aspergillus, Fusarium, Penicillium, ПЦР, Кукуруза, распределение Пуассона, Aspergillus, Fusarium, Penicillium
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (344) | Anul : 2021 | Paginile : 98-103 |
Autori : LUPAŞCU GALINA, GAVZER SVETLANA
Cuvinte cheie : grâu, putregai de rădăcină, Fungi, specie, frecvență, Wheat, root rot, fungi, species, frequency, Пшеница, Корневые гнили, грибы, виды, частота
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (344) | Anul : 2021 | Paginile : 104-109 |
Autori : ROŞCOV ELENA, TODERAŞ ION, GULEA AURELIAN, FLOQUET SEBASTIAN, FUIOR ARCADIE, GARBUZ OLGA
Cuvinte cheie : Paramecium caudatum, biotestare, molibden, compus coordinativ, substanțe bioactive, mediu, Paramecium caudatum, biotesting, molybdenum, Coordination compound, bioactive substances, environment, Paramecium caudatum, биотестирование, молибден, координационное соединение, биоактивные вещества, окружающая среда
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (344) | Anul : 2021 | Paginile : 110-119 |
Autori : VASILIEV ALEXANDR
Cuvinte cheie : musculiţele negre, ecologie, identificare, larvă, dinamica sezonieră, blackflies, Ecology, identification, larva, seasonal dynamics, мошки, экология, определение, личинка, сезонная динамика
Domenii : BiologiePagina 1 din 2

Ediţia curentă

journal