Sun Home
Номер : 1 (334) [ 25 статьи ]

| Номер : 1 (334) | Год : 2018 | Страницы : 7-24 |
Авторы : FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, GLIJIN ALIONA, FURDUI VLADA, VRABIE VALERIA, GHEORGHIU ZINAIDA, FEDAŞ VASILE, CUŢULAB ALA
Ключевые слова : сознание, креативность, психосанокреатология, высший уровень продуктивности человека.
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (334) | Год : 2018 | Страницы : 24-39 |
Авторы : BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, USATÎI MARIN, UNGUREANU LAURENŢIA, ŞAPTEFRAŢI NICOLAE
Ключевые слова : timpul geologic, geneză, ihtiofauna, pescuit, piscicultură, biodiversitate.
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (334) | Год : 2018 | Страницы : 39-40 |
Авторы : BEREZOVSCAIA ELENA
Ключевые слова : хронические диффузные заболевания печени, депрессия, психическое здоровье, психометрия, шкала, коморбидность.
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (334) | Год : 2018 | Страницы : 49-60 |
Авторы : ŞEPTIŢCHI VLADIMIR
Ключевые слова : тонкая кишка, энтероцит, всасывание глюкозы, система активного транспорта глюкозы, ионы кальция, верапамил, гиперкальциемия.
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (334) | Год : 2018 | Страницы : 61-70 |
Авторы : JELEV (HADÎRCA) NATALIA, DASCALIUC ALEXANDRU, RALEA TUDOR, ZDIORUC NINA, OBOZNÎI ALEKSANDRU, PARII IULIA, PARII IAROSLAV
Ключевые слова : семена пшеницы, генотипы, шок экстремальными температурами, ускоренный метод определения первичной теплоустойчивости и первичной морозоустойчивости.
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (334) | Год : 2018 | Страницы : 71-79 |
Авторы : MARTEA RODICA, GILLE ELVIRA, DUCA MARIA
Ключевые слова : Expresia genelor, polimorfism genetic, variabilitate genetico-moleculară, variabilitate fitochimică, Salvia sclarea L.
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (334) | Год : 2018 | Страницы : 79-85 |
Авторы : ZAMORZAEVA IRINA, BAHŞIEV AIGHIUNI, MIHNEA NADEJDA
Ключевые слова : Candidatus phytoplasma solani, tomate, fructe., diagnosticul molecular, etape de maturare
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (334) | Год : 2018 | Страницы : 85-96 |
Авторы : MUTU (CALMÎŞ) ANA
Ключевые слова : Origanum vulgare L., variabilitate intra- şi interpopulaţională, parametri morfologici.
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (334) | Год : 2018 | Страницы : 96-103 |
Авторы : MELNIC MARIA, TODERAŞ ION, ERHAN DUMITRU, RUSU ŞTEFAN, RUSU VADIM, CHIHAI NINA
Ключевые слова : fenomen, ecloziune intrauterină, nematode Pristionchus lheritieri
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (334) | Год : 2018 | Страницы : 104-110 |
Авторы : LARION ALINA, NISTREANU VICTORIA, SAVIN ANATOLIE, SÎTNIC VEACESLAV
Ключевые слова : Mus spicilegus, reproducere, femele, raport de sexe, structura de vârstă, fertilitate
Сферы : BiologieСтраница 1 из 3

Текущие издание

journal